Skip to main content

Analyser & Artiklar

Svensk aktiemarknad mycket svag i ett globalt perspektiv

08 september 2023
Ett svagt globalt inköpschefsindex lyfter fram osäkerheten avseende den ekonomiska tillväxten, även om sannolikheten ökat för att vi står inför slutet på räntehöjningscykeln. I USA väntar vi oss...

Vi närmar oss slutet på räntehöjningscykeln

04 augusti 2023
De makroekonomiska signalerna visar att den globala konjunkturavmattningen fortsätter och att den svenska ekonomin redan vacklar. Räntehöjningscykeln verkar dock gå mot sitt slut även om hösten ...

Stark aktiemarknad och goda möjligheter i räntor

05 juli 2023
Trots att konjunktursignalerna är oklara och vi i flera fall får tudelade budskap i statistiken har aktiemarknaden visat en stark utveckling under det första halvåret. Men uppgången är smal och ...

Låg ekonomisk aktivitet och fallande inflation att vänta

12 juni 2023
I de undersökningar som publicerats under senare tid avseende humöret för svenska företag och hushåll är trenden med fallande pristryck tydligt. Samtidigt visar flera indikatorer på att aktivite...

Inbrottssäkra din verksamhet i sommar

12 juni 2023
Sommaren är högsäsong för stölder och inbrott. Det gäller även din verksamhet. Men det finns sätt att minska inbrottsrisken. Här har vi samlat några tips på hur du kan förebygga inbrott och vad d...

Äntligen en överenskommelse i USA

29 Maj 2023
I USA har man efter segdragna diskussioner kunnat finna en principiell överenskommelse om att höja det så kallade skuldtaket. Därmed verkar man kunna undvika de negativa konsekvenser som annars ...

Återhämtning på börsen

26 april 2023
Efter bankfrossan i mars har aktiemarknaden återhämtat sig snabbt den senaste månaden. IT-sektorn har åter tagit taktpinnen och visar hittills i år en uppgång på hela 17 procent, medan ett globa...

Svenska företag särskilt utsatta för kreditrisker

31 mars 2023
Antalet konkurser fortsätter att öka i spåren av den lågkonjunktur vi nu befinner oss i. Svenska företag, som en del av en liten öppen ekonomi med hög andel export, är särskilt utsatta, menar...

Bankfrossa väcker obehagliga minnen

23 mars 2023
Vi väljer att fokusera på banksektorn efter att vi sett dramatiska händelser de senaste veckorna på båda sidor av Atlanten. Det väcker obehagliga minnen från finanskrisen och sätter fingret på at...

Så får du koll på din pension – vår rådgivare förklarar

21 mars 2023
Så här i början av året är det återigen dags för det orange kuvertet att landa i våra brevlådor. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning* att nästan varannan svensk har svårt att förstå sin pensi...

Att tänka på när du försäkrar ditt företag

21 mars 2023
Att ha en bra företagsförsäkring är viktigt oavsett om du är en egenföretagare eller bedriver en större verksamhet. Rätt utformad ger försäkringen ett bra grundskydd mot de vanligaste riskerna i ...

Oväntat stabil global tillväxt

24 februari 2023
Trots motvind med inflation och oro kring såväl covid som kriget i Ukraina är den globala tillväxten oväntat stabil. I de senaste uppdateringarna från IMF kan vi till och med se små uppjusteringa...

Så påverkas du av nyheterna i ITP

17 januari 2023
Höjd intjänandeålder och infört maxtak är två av de nyheter som införs i den premiebestämda ITP 1-planen. Samtidigt sänks sparpremierna för förmånsbestämd ITP 2 och arbetsgivarens avsättningar re...

Rekordhöjning av basbeloppen inför 2023

21 december 2022
Nästa år höjs prisbasbeloppet med 8,7 procent. Det är den högsta höjningen på 40 år och beror på den kraftiga inflationen i samhället. Här reder vi ut hur det påverkar olika pensions- och försäkr...

Ta kommandot över din pension och dina försäkringar – ladda ner vår nya digitala tjänst Säkra Total

13 december 2022
Med Säkra Total har du tillgång till ditt samlade pensions- och försäkringsskydd via Säkra dygnet runt. Dessutom påminner vi dig när det är dags att se över dina skydd. Nu är den här, vår ...

Snökaos – så säkrar du byggnaden

21 november 2022
Vädret kan svänga snabbt och det har hela landet fått erfara i vinter. Stora mängder snö kan medföra en rad risker, inte minst för fastighetsägare. Här har vi tillsammans med vår samarbetspartner...

Entreprenadföretag riskerar att stå underförsäkrade

10 oktober 2022
Nu har regeringen fastställt prisbasbeloppet för 2023. Det nya beloppet uppgår till 52 500 kronor vilket innebär en höjning med hela 4 200 kronor med anledning av den stigande inflationen. Nu ris...

Nya regler – så hjälper vi dig att investera mer hållbart

06 oktober 2022
Under hösten har en rad nya EU-regler trätt i kraft inom hållbarhetsområdet. Det innebär bland annat att vi som rådgivare ska ta hänsyn till din syn på hållbarhet i vår rådgivning. Här kan du läs...

Har din pension sett bättre dagar?

15 juni 2022
Äldre pensionsförsäkringar är ofta dyra och har onödiga avgifter som äter av ditt pensionskapital. Nu kan du flytta dina gamla försäkringar som inte håller måttet! Den 1 juli i år utökad...

Så påverkas skadeförsäkringar av kriget i Ukraina

23 Maj 2022
Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och Belarus kan påverka ditt företags försäkringsskydd. Här har vi listat vilka försäkringar som berörs och de generella regler som gäl...

Krigshändelserna i Ukraina - påverkan på varuförsäkring

25 februari 2022
Med anledning av krigshändelserna i Ukraina vill vi informera om krigsförsäkringen som de flesta varuförsäkringsavtal har som tilläggsvillkor. Krigsförsäkringarna omfattar huvudsakligen godstrans...

Pensionsångest? 5 tips till dig som egenföretagare

24 februari 2022
Som egenföretagare behöver du själv ta ett stort ansvar för din pension och din ekonomiska trygghet. Här har vi samlat fem tips som hjälper dig på vägen. 1) Ta ut lön till maxtaket ...

Snart lanserar vi en ny webbtjänst och app!

20 december 2021
Inom kort kommer vi att lansera en ny webbtjänst och applikation som visar dina pensioner och försäkringar hos oss på Säkra – och som samtidigt ger dig stöd på vägen. Exempelvis kan du via push-n...

Cyberbrottsligheten växer bland alla typer av företag

27 oktober 2021
I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten ett företag kan råka ut för. Samtidigt fortsätter riskerna att öka både i antal och komplexitet. Cyberbrottsligheten breder ut si...

Vilket ansvar har styrelse och ledning?

25 oktober 2021
Företagsledning och styrelse bär det yttersta ansvaret för att företaget bedrivs på ett korrekt sätt. Ansvaret är personligt och riskerar därför att drabba den privata ekonomin – men det finns s...