Skip to main content

Analyser & Artiklar

Räntesänkning innan sommaren

03 april 2024
Riksbanken blir allt tydligare med planen för räntesänkningar och räknar själva med tre sänkningar under året. De svenska hushållen visar allt större optimism, efter en period som tyngts av höga rä...

Företagare? Här är försäkringarna du bör ha koll på

05 mars 2024
Som företagare bär du ett stort ansvar för att trygga din verksamhet om något oförutsett händer. Det kan handla om faktiska skador som inbrott, brand och stöld men även andra faktorer som är avgöra...

Aktiemarknaderna fortsätter att sträva uppåt

04 mars 2024
Inflationen steg något i januari, vilket fick effekter både på ränte- och aktiemarknaden. Det var dock inget som verkade påverka bolag med koppling till AI, vilka fortsatte att ge starka besked om ...

Förstärk din pension med löneväxling

04 mars 2024
Drömmer du om att leva ett långt och aktivt liv som pensionär och vill dryga ut pensionen? Kanske vill du gå i pension tidigare och behöver komplettera ditt övriga sparande? Då kan löneväxling vara...

Så får du koll på din pension – vår rådgivare förklarar

08 februari 2024
Så här i början av året är det återigen dags för det orange kuvertet att landa i våra brevlådor. Samtidigt anser många att det är svårt att förstå sin pension och vad man kan göra för att påver...

Mjuklandning i sikte

02 februari 2024
Trenderna på såväl aktie- som räntemarknaden reverserades under årets första månad, med en svagare börs och stigande räntor. Både makrosignaler och bolagsrapporter pekar på en inbromsning i ekonomi...

Nya beloppen att hålla koll på 2024

09 januari 2024
Den 1 januari höjdes prisbasbeloppet med 9,1 procent. Det är andra året i rad som beloppet rekordhöjs. Här reder vi ut hur det påverkar olika pensions- och försäkringsförmåner i Sverige. Pr...

Stark avslutning på året

04 januari 2024
Ledande indikatorer tyder på en svag svensk tillväxt under 2024, och även globalt tyder det mesta på att återhämtningen låter dröja på sig. Med inflationshotet borta väntar sig marknaden nu snab...

Ökad skatt på sparande – vad innebär det i praktiken?

05 december 2023
Nyligen fastställdes statslåneräntan som ligger till grund för skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Det höga ränteläget gör att skatten på dessa sparformer öka...

Slut på räntehöjningar i Sverige

05 december 2023
Den globala tillväxten väntas inte visa någon större förbättring under 2024, samtidigt som Sverige uppvisar negativ BNP-tillväxt för andra kvartalet i rad och därmed är i recession. Riksbanken v...

Visste du att inflationen påverkar försäkringsskyddet?

13 november 2023
Inflationen påverkar inte bara matpriser och ränteläget. Den har också betydelse för din företagsförsäkring. Vår försäkringsförmedlare Kristoffer Nilsson förklarar och ger tips på vad du ska ...

Att spara i oroliga tider – experten tipsar

06 november 2023
Räntor som skjuter i höjden, hög inflation och en börs som svajar – hur ska man tänka kring sitt sparande i dessa tider? Vi bad vår investeringsrådgivare Tobias Henricson att förklara hur man...

Fortsatt nedgång på aktiemarknaden

06 november 2023
Svensk ekonomi fortsätter att visa en svag trend, där såväl industri som hushåll i Sverige är försiktiga i sin syn på framtiden. Efter att initialt ha reagerat positivt på Riksbankens åtgärder s...

Så fungerar avdragsrätten för tjänstepension

01 november 2023
Så här i slutet av året kan det vara en god idé att se över avdragsutrymmet för tjänstepensionen. Kanske finns utrymme kvar att utnyttja för extra insättningar? Vi reder ut vilka regler som gäll...

Högre räntor för länge oroar både ränte- och aktiemarknaden

05 oktober 2023
Ord väger ibland tyngre än handling och när centralbankerna fortsätter att peka på behovet av högre räntor under en längre tid, även om de inte de facto höjer räntorna, så sätter man marknader i...

Svensk aktiemarknad mycket svag i ett globalt perspektiv

08 september 2023
Ett svagt globalt inköpschefsindex lyfter fram osäkerheten avseende den ekonomiska tillväxten, även om sannolikheten ökat för att vi står inför slutet på räntehöjningscykeln. I USA väntar vi oss...

Vi närmar oss slutet på räntehöjningscykeln

04 augusti 2023
De makroekonomiska signalerna visar att den globala konjunkturavmattningen fortsätter och att den svenska ekonomin redan vacklar. Räntehöjningscykeln verkar dock gå mot sitt slut även om hösten ...

Stark aktiemarknad och goda möjligheter i räntor

05 juli 2023
Trots att konjunktursignalerna är oklara och vi i flera fall får tudelade budskap i statistiken har aktiemarknaden visat en stark utveckling under det första halvåret. Men uppgången är smal och ...

Låg ekonomisk aktivitet och fallande inflation att vänta

12 juni 2023
I de undersökningar som publicerats under senare tid avseende humöret för svenska företag och hushåll är trenden med fallande pristryck tydligt. Samtidigt visar flera indikatorer på att aktivite...

Inbrottssäkra din verksamhet i sommar

12 juni 2023
Sommaren är högsäsong för stölder och inbrott. Det gäller även din verksamhet. Men det finns sätt att minska inbrottsrisken. Här har vi samlat några tips på hur du kan förebygga inbrott och vad d...

Äntligen en överenskommelse i USA

29 Maj 2023
I USA har man efter segdragna diskussioner kunnat finna en principiell överenskommelse om att höja det så kallade skuldtaket. Därmed verkar man kunna undvika de negativa konsekvenser som annars ...

Återhämtning på börsen

26 april 2023
Efter bankfrossan i mars har aktiemarknaden återhämtat sig snabbt den senaste månaden. IT-sektorn har åter tagit taktpinnen och visar hittills i år en uppgång på hela 17 procent, medan ett globa...

Svenska företag särskilt utsatta för kreditrisker

31 mars 2023
Antalet konkurser fortsätter att öka i spåren av den lågkonjunktur vi nu befinner oss i. Svenska företag, som en del av en liten öppen ekonomi med hög andel export, är särskilt utsatta, menar...

Bankfrossa väcker obehagliga minnen

23 mars 2023
Vi väljer att fokusera på banksektorn efter att vi sett dramatiska händelser de senaste veckorna på båda sidor av Atlanten. Det väcker obehagliga minnen från finanskrisen och sätter fingret på at...

Att tänka på när du försäkrar ditt företag

21 mars 2023
Att ha en bra företagsförsäkring är viktigt oavsett om du är en egenföretagare eller bedriver en större verksamhet. Rätt utformad ger försäkringen ett bra grundskydd mot de vanligaste riskerna i ...

Oväntat stabil global tillväxt

24 februari 2023
Trots motvind med inflation och oro kring såväl covid som kriget i Ukraina är den globala tillväxten oväntat stabil. I de senaste uppdateringarna från IMF kan vi till och med se små uppjusteringa...

Så påverkas du av nyheterna i ITP

17 januari 2023
Höjd intjänandeålder och infört maxtak är två av de nyheter som införs i den premiebestämda ITP 1-planen. Samtidigt sänks sparpremierna för förmånsbestämd ITP 2 och arbetsgivarens avsättningar re...

Rekordhöjning av basbeloppen inför 2023

21 december 2022
Nästa år höjs prisbasbeloppet med 8,7 procent. Det är den högsta höjningen på 40 år och beror på den kraftiga inflationen i samhället. Här reder vi ut hur det påverkar olika pensions- och försäkr...

Ta kommandot över din pension och dina försäkringar med Säkra Total

13 december 2022
Med Säkra Total har du tillgång till ditt samlade pensions- och försäkringsskydd via Säkra dygnet runt. Dessutom påminner vi dig när det är dags att se över dina skydd. Nu är den här, vår ...

Snökaos – så säkrar du byggnaden

21 november 2022
Vädret kan svänga snabbt och det har hela landet fått erfara i vinter. Stora mängder snö kan medföra en rad risker, inte minst för fastighetsägare. Här har vi tillsammans med vår samarbetspartner...

Entreprenadföretag riskerar att stå underförsäkrade

10 oktober 2022
Nu har regeringen fastställt prisbasbeloppet för 2023. Det nya beloppet uppgår till 52 500 kronor vilket innebär en höjning med hela 4 200 kronor med anledning av den stigande inflationen. Nu ris...

Nya regler – så hjälper vi dig att investera mer hållbart

06 oktober 2022
Under hösten har en rad nya EU-regler trätt i kraft inom hållbarhetsområdet. Det innebär bland annat att vi som rådgivare ska ta hänsyn till din syn på hållbarhet i vår rådgivning. Här kan du läs...

Har din pension sett bättre dagar?

15 juni 2022
Äldre pensionsförsäkringar är ofta dyra och har onödiga avgifter som äter av ditt pensionskapital. Nu kan du flytta dina gamla försäkringar som inte håller måttet! Den 1 juli i år utökad...

Så påverkas skadeförsäkringar av kriget i Ukraina

23 Maj 2022
Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och Belarus kan påverka ditt företags försäkringsskydd. Här har vi listat vilka försäkringar som berörs och de generella regler som gäl...

Krigshändelserna i Ukraina - påverkan på varuförsäkring

25 februari 2022
Med anledning av krigshändelserna i Ukraina vill vi informera om krigsförsäkringen som de flesta varuförsäkringsavtal har som tilläggsvillkor. Krigsförsäkringarna omfattar huvudsakligen godstrans...

Pensionsångest? 5 tips till dig som egenföretagare

24 februari 2022
Som egenföretagare behöver du själv ta ett stort ansvar för din pension och din ekonomiska trygghet. Här har vi samlat fem tips som hjälper dig på vägen. 1) Ta ut lön till maxtaket ...

Snart lanserar vi en ny webbtjänst och app!

20 december 2021
Inom kort kommer vi att lansera en ny webbtjänst och applikation som visar dina pensioner och försäkringar hos oss på Säkra – och som samtidigt ger dig stöd på vägen. Exempelvis kan du via push-n...

Så kan du skydda verksamheten mot cyberangrepp

27 oktober 2021
I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten ett företag kan råka ut för. Samtidigt fortsätter riskerna att öka både i antal och komplexitet. Cyberbrottsligheten breder ut si...

Vilket ansvar har styrelse och ledning?

25 oktober 2021
Företagsledning och styrelse bär det yttersta ansvaret för att företaget bedrivs på ett korrekt sätt. Ansvaret är personligt och riskerar därför att drabba den privata ekonomin – men det finns s...