Skip to main content
01 november 2023

Så fungerar avdragsrätten för tjänstepension

Så här i slutet av året kan det vara en god idé att se över avdragsutrymmet för tjänstepensionen. Kanske finns utrymme kvar att utnyttja för extra insättningar? Vi reder ut vilka regler som gäller och vad du ska tänka på.

Är du arbetsgivare och betalar in tjänstepension till era medarbetare? Då kan ni dra av delar av pensionskostnaden. Enligt huvudregeln får ni göra avdrag med upp till 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Avdraget får dock inte överstiga 10 prisbasbelopp per år och anställd, vilket motsvarar 525 000 kronor för 2023. Det är viktigt att känna till att avdragsrätten beräknas per anställd och inte på totalsumman av de anställdas löner. Givetvis får man bara göra avdrag för den faktiska pensionskostnaden, det vill säga de pensionspremier som faktiskt har betalats in.

Det finns även en kompletteringsregel som kan medge ett högre avdrag i vissa fall. Regeln kan tillämpas vid sänkt pensionsålder för en anställd, vid avgångspension eller om pensionsutfästelser anses vara ”otillräckligt tryggade”. Ytterligare vägledning och information finns på Skatteverkets hemsida.

Avdragsrätt för dig som egenföretagare

Om du driver ett aktiebolag och tar ut lön kan ditt aktiebolag betala in och göra avdrag för tjänstepensionssparande för dig, precis som för anställda. Avdragsreglerna är desamma som beskrivits ovan. För att aktiebolaget ska kunna göra avdraget måste sparandet ske i vissa bestämda former, till exempel i en tjänstepensionsförsäkring.

Om du bedriver enskild näringsverksamhet kan du istället göra avdrag för ditt privata pensionssparande med upp till 35 procent av din inkomst från näringsverksamheten. Även här får avdraget uppgå till max 10 prisbasbelopp, och du måste pensionsspara i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto för att kunna göra avdrag.

Läs även:
>> Pensionsångest? 5 tips till dig som egenföretagare

Har du några frågor om ditt företags tjänstepensionslösning? Kontakta din rådgivare inom Säkra så hjälper vi dig!

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar