Skip to main content

Så påverkas skadeförsäkringar av kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och Belarus kan påverka ditt företags försäkringsskydd. Här har vi listat vilka försäkringar som berörs och de generella regler som gäller.

Transportförsäkring

Ukraina har med anledning av det pågående kriget klassificerats som ett högriskland för transportförsäkring. Detta gäller alla typer av transporter och transportmedel, inklusive sjötransporter till och från ukrainska hamnar. När ett land ses som ett högriskland betyder det att transportförsäkringen inte gäller för transporter vare sig till, från eller i det angivna landet.

Egendom och avbrott

Egendoms- och avbrottsförsäkringar ersätter inte skada som inträffat i ett krigsdrabbat område – oavsett av om skadan orsakas av krig eller något annat. Det kan också vara bra att känna till att företag med verksamhet i Sverige, som har leverantörer i de drabbade regionerna, kan påverkas då skydd plockats bort gällande exempelvis leverantörsavbrott inom ramen för egendomsförsäkring.

Ansvarsförsäkringar

Ansvarsförsäkringar berörs inte direkt av krigshändelser. Däremot kan de påverkas av de sanktioner som finns riktade mot Ryssland och Belarus. Om försäkringsbolag riskerar att bryta mot rådande sanktioner genom skadeutbetalning gäller inte försäkringen i denna del.

Tjänsteresa

Tjänstereseförsäkringen omfattar normalt inte resor till länder där Utrikesdepartementet har utfärdat en reseavrådan. I nuläget avråder UD från alla resor till Ukraina, Belarus och Ryssland.

Försäkring för verksamheter som ställer om

När det gäller företag som ställer om sina verksamheter för att ta emot de människor som flyr kriget i Ukraina har försäkringsbolagen generellt ett humanitärt förhållningssätt. Dock måste lokalerna uppfylla krav på bland annat brandsäkerhet och andra säkerhetsföreskrifter. Kontrollera med din förmedlare vad som gäller hos ditt försäkringsbolag. Om du som privatperson väljer att ta emot flyktingar i ditt hem har de flesta svenska försäkringsbolag meddelat att de inte kommer att höja premien för hemförsäkringen, och att de inneboende kommer att omfattas av hemförsäkringen.

Säkra följer noga den utveckling som sker med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och har en tät dialog med de försäkringsbolag vi samarbetar med. För att få information kring just din specifika försäkring, prata med din förmedlare hos oss på Säkra.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar