Skip to main content
05 mars 2024

Företagare? Här är försäkringarna du bör ha koll på

Som företagare bär du ett stort ansvar för att trygga din verksamhet om något oförutsett händer. Det kan handla om faktiska skador som inbrott, brand och stöld men även andra faktorer som är avgörande för din och företagets ekonomiska trygghet. Här har vi sammanställt de försäkringar du som företagare bör ha koll på.

Försäkra dig mot risker i verksamheten

Att ha en bra företagsförsäkring är viktigt oavsett om du är en egenföretagare eller bedriver en större verksamhet. Rätt utformad ger försäkringen ett bra grundskydd mot de vanligaste skaderiskerna på egendom i företaget såsom fastighet, varor, maskiner och inventarier. Normalt innehåller den också delar som rättsskydd, ansvarsförsäkring och avbrottsförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning vid skadeståndskrav för sak- och personskada som riktas mot ditt företag samt ersättning för ombudskostnader vid rättstvister som ditt företag kan hamna i.

Beroende på hur din verksamhet ser ut kan det vara aktuellt att komplettera med ytterligare försäkringar som exempelvis transportförsäkring, tjänstereseförsäkring, vd- och styrelseansvarsförsäkring och cyberförsäkring.

Alla företag behöver en företagsförsäkring!

En vanlig missuppfattning är att hemförsäkringen omfattar företaget om du sköter din verksamhet hemifrån. Det stämmer inte. Hemförsäkringen gäller bara sådant som används för privat bruk och täcker därför varken inventarier eller produkter som tillhör ditt företag. Dessutom finns inget skydd mot skadeståndsansvar eller rättsskydd kopplat till företaget.

Försäkra dig mot risker som rör dig som person

Pension – risken att leva ett långt liv

Många drömmer om att leva ett långt och friskt liv. Men vad händer med den ekonomiska tryggheten den dag du slutar arbeta?

Pensionen består av tre olika delar – allmän pension, tjänstepension och eventuellt ett privat sparande. Den allmänna pensionen är grunden i pensionssystemet och betalas ut av staten. För att ha rätt till allmän pension måste du som företagare ta ut lön och betala in skatter och avgifter. Full intjäning till den allmänna pensionen får du om du tar ut lön upp till maxtaket. I år (2024) går gränsen vid 51 245 kronor i månaden. Lönens storlek påverkar också möjlig insättning till pensionssparande med fullt avdrag och nivån på din sjuk- och föräldrapenning.

För att kunna bibehålla sin livsstil efter pensionering är tjänstepensionen ofta avgörande. Anställda får tjänstepension via arbetsgivaren men du som egenföretagare behöver själv avsätta pengar till din pension, vanligen i en pensionsförsäkring. Egenföretagare i ett aktiebolag får göra avdrag för pensionssparande med 35 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp, dvs max 573 000 kronor per år (2024). 

Risken att drabbas av en långvarig sjukdom

Som egenföretagare har du inte samma försäkringsskydd som när du är anställd. Det kan få betydande konsekvenser för din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk. Här är några av de försäkringar som kompenserar för detta:

  • Sjukförsäkring – täcker inkomstbortfall vid långvarig sjukdom
  • Premiebefrielseförsäkring – betalar din pensionspremie vid långvarig sjukdom
  • Sjukvårdsförsäkring – säkerställer snabb tillgång till vård så att du kan återgå till arbetet så fort som möjligt

Sjukförsäkringen och premiebefrielseförsäkringen ingår oftast, eller kan väljas till, i en tjänstepensionsförsäkring.

Risken att dö i förtid

För att säkerställa en god ekonomisk trygghet för din familj om du skulle avlida i förtid finns olika typer av försäkringar. Här är en kort överblick över de vanligaste skydden:

  • Livförsäkring – en skattefri engångsutbetalning som hjälper din familj att klara ekonomin om du dör i förtid
  • Familjepension – en månatlig pensionsutbetalning till dina efterlevande enligt bestämd utbetalningstid
  • Återbetalningsskydd – värdet i din pensionsförsäkring betalas ut till förmånstagare

De två sistnämnda är valfria tillägg i tjänstepensionsförsäkringen.

Har du några frågor kring ditt eller ditt företags försäkringsskydd? Tveka inte att kontakta din lokala Säkraförmedlare så hjälper vi dig!

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar