Skip to main content
17 januari 2023

Så påverkas du av nyheterna i ITP

Höjd intjänandeålder och infört maxtak är två av de nyheter som införs i den premiebestämda ITP 1-planen. Samtidigt sänks sparpremierna för förmånsbestämd ITP 2 och arbetsgivarens avsättningar reduceras kraftigt. Här summerar vi de ändringar som sker 2023 och hur de påverkar dig som omfattas av ITP.

Nyheter inom ITP 1

  • Intjänandet förlängs från 65 till 66 år
    Tidigare upphörde pensionsinbetalningarna vid 65 år även om du arbetade kvar i företaget. Nu höjs gränsen till 66 år.
  • ITP sjukpension förlängs från 65 till 66 år
    Om du blir långtidssjukskriven kan du få ersättning från din tjänstepension. Även här höjs åldersgränsen till 66 år förutsatt att du fortsätter att arbeta.
  • Lönetak införs på 30 inkomstbasbelopp
    I dagsläget avsätts 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp* och 30 procent av din lön på löndelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Nu införs en maxgräns vid 30 inkomstbasbelopp per månad. Det innebär att du maximalt kan ha en inbetalning till din tjänstepension på 185 750 kr i månaden (2023). Kom ihåg att även bonusar är pensionsgrundande och att taket kan slås i den månad bonusen betalas ut då gränsen beräknas månadsvis.

ITP 2 – höjda pensioner och sänkta premier

För att pensionen ska behålla sin köpkraft värdesäkras den förmånsbestämda pensionen med ett pensionstillägg som ska motsvara inflationen. I år uppgår det till 10,84 procent. Samtidigt sänks arbetsgivares pensionskostnader med omkring 40 procent för ett genomsnittligt företag. Det är bland annat den senaste tidens ränteuppgångar som har lett till en kraftigt höjd konsolideringsnivå för Alecta som möjliggör återbäring och kraftiga rabatter för ITP 2-premier. Även sjukförsäkringspremierna är fortsatt reducerade med 90 procent och premierna för premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet med 60 procent.

Höginkomsttagare med ITP 2 kan bli utan premie

För personer som närmar sig pensionering kan premiesänkningen innebära att avsättningen till pension blir nära noll eller sjunker drastiskt. Arbetsgivaren har enligt rådande förutsättningar helt enkelt fullgjort sina pensionsinbetalningar. Detta påverkar dock inte pensionsnivån för dig med ITP 2. Har du valt att frångå ITP 2 och valt en alternativ pensionslösning kan det dock vara läge att se upp. En alternativ pensionslösning liknar en premiebestämd pensionslösning, vilket innebär att premiesänkningen kan medföra en negativ inverkan på den framtida pensionsnivån.

Vill du veta mer om hur förändringarna påverkar dig, ditt företag eller dina medarbetare? Kontakta din rådgivare inom Säkra så hjälper vi dig!

*Inkomstbasbeloppet 2023 uppgår till 74 300 kr.

 

Vad är skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2?

Arbetar du som tjänsteman inom den privata sektorn heter din tjänstepension troligtvis ITP1 eller ITP2. Personer som är födda före 1978 omfattas normalt av ITP 2 och personer födda 1979 och senare av ITP 1.

ITP 1 är en premiebestämd pensionsplan vilket innebär att arbetsgivarens pensionsinbetalningar är kända men inte din framtida pension. Pensionsinbetalningarna motsvarar 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönen över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. Storleken på din framtida tjänstepension styrs bland annat av din lön, hur länge du arbetar och hur väl ditt pensionskapital utvecklas.

I den förmånsbestämda ITP 2-planen vet du hur stor tjänstepensionen blir när du går i pension, den beräknas som en procentuell andel av din lön. Arbetsgivarens pensionsinbetalningar varierar från individ till individ men även från år till år. Faktorer som påverkar premien är dels dina individuella förutsättningar som lön, ålder och tjänstetid, dels försäkringsbolagets olika antaganden som livslängd, ränta och driftskostnader.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar