Skip to main content

Förstärk din pension med löneväxling

Drömmer du om att leva ett långt och aktivt liv som pensionär och vill dryga ut pensionen? Kanske vill du gå i pension tidigare och behöver komplettera ditt övriga sparande? Då kan löneväxling vara ett bra alternativ att titta närmare på. 

Löneväxling innebär att du byter bort en del av din lön idag mot det som kommer att bli din lön i framtiden, det vill säga din framtida pension. Du avsätter en del av din bruttolön till tjänstepension, det vill säga före inkomstskatten dras. Inkomstskatt tas ut först när du påbörjar utbetalning av din pension. Eftersom man vanligen har en lägre inkomst, och därmed en lägre marginalskatt, när utbetalningen av pensionen sker, kan det innebära en skattefördel.

En annan viktig fördel med löneväxling är att din arbetsgivare har möjlighet att dryga ut ditt sparande. Din arbetsgivare betalar nämligen lägre sociala avgifter när du löneväxlar till tjänstepension jämfört med när du tar ut lön. Mellanskillnaden, som är närmare 6 procent, läggs därför normalt till ditt löneväxlingssparande. Om du exempelvis löneväxlar 3 000 kronor per månad placeras 3 174 kronor per månad i din pensionsförsäkring.

Vem kan löneväxla?

Löneväxling passar inte alla. Om du har en lön som understiger 8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en lön på 51 245 kronor i månaden (2024), bör du inte löneväxla då dina socialförsäkringsförmåner som exempelvis sjukpenning påverkas negativt.

Möjligheten att löneväxla tillåts inte heller på alla arbetsplatser. Prata med din arbetsgivare för att se om det är ett alternativ där du jobbar.

Varför ska jag löneväxla?

  • Du vill förstärka din pension och själv kunna påverka din situation i samband med pensioneringen
  • Sparandet är bundet till pension och riskerar inte att konsumeras i förtid
  • Du har möjlighet att spara ett högre belopp än vad du avstår i lön
  • Löneväxling kan vara ett skattegynnat sparande

Har du några frågor om din pension eller ditt pensionssparande? Kontakta din rådgivare inom Säkra så hjälper vi dig!

Att tänka på vid löneväxling

  • Du bör enbart växla lön så att din lön efter löneväxling överstiger 51 245 kronor i månaden (2024)
  • Sparandet är låst fram till åtminstone 55 års ålder och kan tas ut under kortast tid fem år
  • Om du omfattas av kollektivavtal påverkas din tjänstepension av en bruttolönesänkning om inget annat avtalats med din arbetsgivare
  • Skriv alltid ett avtal med din arbetsgivare så att du vet vad som gäller på just ditt företag
  • Framtida förändringar av skattesystemet kan innebära att förutsättningarna för löneväxling förändras

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar