Skip to main content
29 april 2024

Att planera rätt inför pensionen

Att fatta ett aktivt beslut kring hur du ska ta ut din pension kan göra en stor skillnad ekonomiskt. Dessutom är det ofta svårt att ändra en redan påbörjad pensionsutbetalning.

Många pensionärer blir överraskade när pensionen kraftigt sänks när tjänstepensionen plötsligt tar slut. Anledningen är att man inte har insett att man ofta själv kan välja utbetalningstid på sin tjänstepension. Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid som 5, 10, 15 eller 20 år. Vad som är bäst för dig beror bland annat på din livssituation, ditt hälsotillstånd och dina önskemål.

Hänsyn till skattekonsekvenser

En del i att bestämma utbetalningstid är att titta på hur din skattesituation ser ut. Kommer utbetalningarna av din pension helt eller delvis att beröras av marginalskatt? Om du tar ut den allmänna pensionen och fortsätter arbeta kan du få betala extra skatt på en del av beloppet om den sammanlagda inkomsten hamnar ovanför brytpunkten för att betala statlig skatt.

Skydd för efterlevande

En annan viktig form av ekonomisk planering är att anpassa förmånstagarförordnande, det vill säga vem som får kvarvarande kapital i din pensionsförsäkring när du går bort. Kanske tecknade du en eller flera försäkringar tidigt i livet och angav din make/maka eller barn som förmånstagare? Eftersom din livssituation kan ha förändrats sedan dess är det därför bra att se över dina förmånstagare. I många fall kan valet av efterlevandeskydd påverka din pension.

Vi hjälper dig

I vår rådgivning ser vi till att du är rätt rustad inför pensionen. Tillsammans går vi igenom:

  • hur du kan optimera dina pensionsuttag
  • hur stor din pension blir utifrån olika scenarier
  • ditt behov av efterlevandeskydd
  • ditt övriga försäkringsskydd
  • hur du praktiskt går tillväga.

Vill du veta mer eller boka tid för rådgivning? Kontakta någon av våra rådgivare runt om i landet så hjälper vi dig.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar