Skip to main content
31 mars 2023

Svenska företag särskilt utsatta för kreditrisker

Antalet konkurser fortsätter att öka i spåren av den lågkonjunktur vi nu befinner oss i. Svenska företag, som en del av en liten öppen ekonomi med hög andel export, är särskilt utsatta, menar Henrik Bromée, ansvarig för kreditförsäkring inom Säkra och tidigare Sverige-vd för Allianz Trade. Vi bad honom förklara hur man bäst rustar sig i det nya landskapet.

Berätta, vad är en kreditförsäkring?

– Kreditförsäkring är ett samlingsnamn för kundkreditförsäkring och försäkringsgarantier och kan användas på olika sätt beroende på behov. Kundkreditförsäkring syftar till att skydda säljande företag från betalningsinställelser från deras kunder medan en garantiförsäkring säkerställer att en beställare skyddas mot risken att en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande.

Vilka företag har behov av en kundkreditförsäkring?

– Företag i alla branscher men särskilt exporterande företag och banker/finansbolag. Bara i Sverige försäkras handel motsvarande hundratals miljarder kronor per år av kreditförsäkringsmarknaden. Dock utnyttjar svenska företag tjänsten i mindre utsträckning än andra jämförbara länder vilket är synd. Man missar därmed en möjlighet att på ett effektivt sätt hantera sina kreditrisker. Med en kreditförsäkring är ditt företag skyddat mot kundförluster vid försäljning till både svenska och utländska företagskunder.

Hur fungerar det i praktiken?

– Den vanligaste formen bygger på att man försäkrar hela eller en större del av sin kundportfölj. Försäkringsbolaget analyserar kreditvärdigheten och sätter limiter på kunderna varefter man säljer försäkrat upp till de belopp som limiterna medger. Utöver försäkringen ingår löpande riskmonitorering och man kan även nyttja försäkringsbolagens inkassotjänst överallt i världen där dina kunder finns. Kundkreditförsäkringens bredd understödjer hela företagets kredithanteringsfunktion på ett fantastiskt bra sätt.

Vad ska man göra om man inte har kreditförsäkring?

– Ett naturligt steg är att kontakta Säkra för en initial diskussion och behovsanalys. I denna kostnadsfria tjänst ingår en genomgång av befintliga rutiner och analys av kreditvärdigheten hos de viktigaste kunderna. Tidpunkten att se över frågan är nu – konkurserna ökar och marknaden förväntas hårdna under det kommande året.

Har du några frågor om kreditriskhantering eller kundkreditförsäkring? Kontakta din rådgivare inom Säkra så hjälper vi dig!

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar