Skip to main content
21 november 2022

Snökaos – så säkrar du byggnaden

Vädret kan svänga snabbt och det har hela landet fått erfara i vinter. Stora mängder snö kan medföra en rad risker, inte minst för fastighetsägare. Här har vi tillsammans med vår samarbetspartner P&B samlat några tips på vad som är viktigt att tänka på – och hur man kan förhindra att skador uppstår.

Stora ansamlingar med snö på byggnader kan i värsta fall leda till att taket kollapsar. Byggnader med platta/lågt lutande takdelar är särskilt utsatta och hallbyggnader som idrottshallar, ridhus, lager och mathallar är klart överrepresenterade när det kommer till takkollaps. Hur stor snölast en byggnad ska klara varierar beroende på var i landet man befinner sig. Kraven är generellt högre ju längre norrut man kommer. På MSB:s hemsida finns ett kartverktyg där man kan se dimensionerande snölast för olika delar av landet.

Eftersom snö har en isolerande effekt kan fastigheter med uppvärmd vind vara extra utsatta för vatteninträning om ett snötäcke lämnas på taket för länge. Snön närmast taket smälter och vatten kan därmed krypa in i håligheter och skarvar.

Åtgärder för att förebygga skador

  • Se till att det finns rutiner för snöskottning så att känsliga takdelar snabbt kan snöröjas. En tumregel kan vara att tak behöver skottas när snötäcket är ca 0,5 meter tjockt. När snöskottning sker ska lasten fördelas så jämnt som möjligt över taket.
  • För att undvika skador på taket vid skottning har Säkra tillsammans med Plåt & Ventföretagen utvecklat licensieringssystemet ”Skotta säkert”. Genom licensieringen får takskottare rätt utbildning kring säkerhetsarbete och hur de ska arbeta för att undvika skador på personer och egendomar. Många försäkringsbolag ställer dessutom krav på att takskottarna ska vara licensierade för att försäkringen för fastigheten ska gälla.
  • Genomför en inventering i fastigheten där rör som är exponerade för sönderfrysning skyddas, till exempel genom att isoleras. Om rören är vattenbärande, som till exempel vattenfyllda sprinklerrör i en oisolerad vind, bör rören isoleras samt förses med övervakad värmekabel som ger signal vid felfunktion. Andra lösningar kan vara temperaturlarm eller frostvakter.
  • Tilläggsisolera och täta eventuella fönster och dörrar för att minimera energiförluster i exponerade utrymmen.

Vill du veta mer om skadeförebyggande arbete och vilka krav som ställs i din försäkring? Tveka inte att kontakta din lokala Säkraförmedlare så hjälper vi dig.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar