Skip to main content
29 april 2024

Vilket ansvar har styrelse och ledning?

Företagsledning och styrelse bär det yttersta ansvaret för att företaget bedrivs på ett korrekt sätt. Ansvaret är personligt och riskerar därför att drabba den privata ekonomin – men det finns sätt att skydda sig.

Många känner inte till att det ansvar man tar på sig som vd eller styrelsemedlem innebär ett personligt ansvar om något går fel. Du kan till exempel personligen råka illa ut ekonomiskt om någon annan i styrelsen fattar ett beslut som du aldrig motsatt dig - eller om ett beslut som du underlåter att fatta leder till skada.

I Sverige har vi har vi stränga regler för ledning och styrelser vilket innebär att även små misstag eller okunskap kan leda till förödande ekonomiska konsekvenser. Skadeståndskraven kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av ordinarie ansvarsförsäkring.

Vad kan gå snett?

Det finns såklart många situationer där saker kan gå fel och där du som vd- eller styrelsemedlem kan hållas ansvarig. Här är några exempel:

  • Bolaget går i konkurs och har underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning i tid. Det kan resultera i att styrelseledamöter personligen blir ansvariga för bolagets skulder.
  • Om bolaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder vid en konkurs för att begränsa betalningsansvaret gentemot staten kan styrelseledamöter bli betalningsansvariga för obetalda skatter.
  • Felaktigheter i bokföringen kan ge upphov till ersättningsskyldighet mot exempelvis aktieägare, fordringsägare och avtalsparter.

Vem kan ställa krav på styrelse och ledning?

Vd och styrelse granskas både av allmänhet och media men även av investerare och medarbetare. Krav kan därför komma både externt från kunder, aktieägare, leverantörer, fordringsägare och myndigheter men även internt av parter inom företaget eller koncernen.

Hur kan man skydda sig?

Många väljer in familjemedlemmar och vänner i sitt nystartade företag. För allas skull är det klokt att se till att det finns en vd- och styrelseansvarsförsäkring på plats. Med försäkringen har du rätt till juridisk hjälp, ersättning för utredning och försvarskostnader och eventuella skadestånd – oavsett om kraven är helt eller delvist berättigade eller skulle visa sig vara fullständigt grundlösa.

Vill du veta mer om hur du som vd- eller styrelsemedlem kan skydda dig mot den här typen av anspråk? Prata med din förmedlare så får du råd kring just din situation.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar