Skip to main content

Om Säkra

Säkra är sedan 1990 en av Sveriges ledande försäkringsförmedlare. Vår ambition är att skapa trygghet för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar, tjänstepensionsupplägg och rådgivningstjänster.

Att ha en stark lokal förankring och närhet till våra kunder har alltid varit viktiga framgångsfaktorer inom Säkra. Idag finns vi representerade med 500 medarbetare på ett 60-tal orter runt om i Sverige. Vi tror på det personliga mötet och vi vet att det gör skillnad.

Vårt grundläggande mål är att alltid tillvarata våra kundens intressen genom att bidra med hög kompetens, kvalitet och god service. Bland våra kunder finns små och medelstora företag, organisationer och privatpersoner som alla värdesätter långsiktiga relationer och god lokal service.

Säkra är medlem i flera internationella nätverk, däribland Worldwide Broker Network (WBN), Uniba Partners, GBN Worldwide, Funk Alliance och Eubronet. Det innebär att vi tillsammans med ledande aktörer runt om i världen kan hjälpa våra kunder med internationella pensions- och försäkringsfrågor. Vi har också väletablerade samarbeten i våra nordiska grannländer.

Våra försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket. Dessutom är vi medlemmar i branschföreningen Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM).

Vårt samhällsengagemang


Hållbar fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap

Genom Hand in Hand stödjer Säkra under 2,5 år ett byprojekt i Athi Village, Kenya. Projektet bidrar till att åstadkomma en hållbar ekonomisk och social förändring för människor som lever i fattigdom. Genom integrerade insatser inom ett avgränsat geografiskt område, ökar människors förmåga att försörja sig, deras hälsotillstånd förbättras och barnen kan gå i skolan.

#viställerupp - för barn och ungdomar

Säkra är en nationell partner till Svensk Elithandbolls initiativ #viställerupp. #viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som elitklubbarna inom dam- och herrhandbollen, i Handbollsligan, genomför. Manifestationen startades 2019 och bygger på tre kärnområden – hälsa, integration och inkludering.