Entreprenadföretag riskerar att stå underförsäkrade

Nu har regeringen fastställt prisbasbeloppet för 2023. Det nya beloppet uppgår till 52 500 kronor vilket innebär en höjning med hela 4 200 kronor med anledning av den stigande inflationen. Nu riskerar många entreprenadverksamheter att stå underförsäkrade, varnar Säkra.

I enlighet med standardavtalen AB 04* och AB 06** ska entreprenörer ha en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som lägst motsvarar 200 prisbasbelopp. I år innebär det ett försäkringsbelopp om 9,66 miljoner kronor. Under nästa år kommer gränsen i stället att gå vid 10,5 miljoner kronor.

”Många entreprenadföretag har idag 10 miljoner kronor som standard i ansvarsförsäkringsbelopp. Om företagen inte höjer sitt försäkringsbelopp kommer de inte att uppfylla kraven i de allmänna bestämmelserna och därmed riskera kontraktsbrott mot sina beställare”, säger Petter Turegård, ansvarig för stora och komplexa risker vid Säkra.

Försäkringsbolagen hanterar detta på olika sätt, konstaterar han vidare:

”Vissa försäkringsbolag kommer per automatik att justera upp beloppet till 200 prisbasbelopp medan andra bolag, däribland några av Nordens största försäkringsbolag, kräver att man kontaktar dem för att genomföra höjningen på individuell kundnivå. Som entreprenadkund inom Säkra behöver man inte vara orolig, vi ser till att våra kunder är rätt försäkrade. Men är man inte tillräckligt insatt eller har någon som hjälper till finns en risk att man står underförsäkrad vid årsskiftet.”

*Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader
** Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar

  • Snökaos – så säkrar du byggnaden

    Snökaos – så säkrar du byggnaden

    Vädret kan svänga snabbt och det har hela landet fått erfara i vinter. Stora mängder snö kan medföra en rad risker, inte minst för fastighetsägare. Här har vi tillsammans med vår samarbetspartner...
Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2023