Skip to main content

Få hjälp med alla finansiella beslut som rör din familjs förmögenhet

Har du en större förmögenhet som berör flera familjemedlemmar och generationer? Då är vår Family office-tjänst något för dig. Via vårt dotterbolag, von Euler & Partners, erbjuder vi heltäckande tjänster som rör din och din familjs ekonomi. Allt under ett tak.
Du får professionell och konkret hjälp med alla frågor som är direkt eller indirekt kopplade till din ekonomiska situation — oavsett om det inkluderar juridik, skatt, deklarationer, arvskiften, fastigheter eller andra frågeställningar.
  • Kapitalförvaltning
  • Bolagstransaktioner
  • Fastigheter i Sverige och utomlands
  • Familjejuridik – framtidsfullmakt, testamente, gåvobrev med särskild förvaltning
  • Generationsskiftesplanering
  • Skattefrågor

Vill du veta mer?

Gå gärna in och läs mer på von Euler & Partners hemsida.

Senaste artiklar

Marknadssyn juli 2024 - sommarbörs väntar

Marknaderna går in i sommarmånaderna med tydliga uppgångar i ryggen, även om rörelserna har ökat den senaste tiden. Inflation, räntor och centralbanker är fortsatt i fokus, men nu väntar en r...

Aktiemarknaderna fortsätter att sträva uppåt

Inflationen steg något i januari, vilket fick effekter både på ränte- och aktiemarknaden. Det var dock inget som verkade påverka bolag med koppling till AI, vilka fortsatte att ge starka besked om ...

Mjuklandning i sikte

Trenderna på såväl aktie- som räntemarknaden reverserades under årets första månad, med en svagare börs och stigande räntor. Både makrosignaler och bolagsrapporter pekar på en inbromsning i ekonomi...