Säkra Personskydd

Tandvårdsförsäkring

Med Tandvårdsförsäkring kan du alltid känna dig trygg när det gäller dina tänder. Teckna Tandvårdsförsäkringen som ett komplement till din Sjukvårdsförsäkring vuxen och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Försäkringen ersätter kostnader som du drabbas av enligt svensk tandvårdslag, och som överstiger självrisken (1.500 kr) under varje 12-månaders period upp till max 30.000 kr.

Ersättningsbara behandlingar:

  • diagnostik/röntgen
  • behandling av sjukdom
  • fyllningar
  • utdragningar och mindre kirurgiska åtgärder
  • rotkanalbehandling
  • fasta proteser
  • kronor och broar

Försäkringen gäller med karens (se villkor).

Försäkringen kan tecknas före fyllda 55 år och gäller längst till utgången av den månad du fyller 65 år.


Broschyrer och blanketter


Skatteregler

Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022