Säkra Personskydd

Livförsäkring med barnskydd

Livförsäkringen kan bl a tjäna som efterlevandeskydd till familjen, kompanjon- eller nyckelmannaförsäkring alternativt som en ekonomisk säkerhet.

Livförsäkringen kan överlåtas till annan ägare, exempelvis kompanjon, företag eller maka/make, vilken då får ersättning vid ett försäkringsfall.

Livförsäkringen kan tecknas upp till 50 prisbasbelopp. Utökning över 50 prisbasbelopp kan ske på separat ansökan.

Livförsäkringen betalas ut vid dödsfall före fyllda 70 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du fyller 70 år.

Följande förmånstagarförordnande gäller om inte annat anges;

I första hand make/maka/registrerad partner eller sambo, eller om sådan inte finns den försäkrades arvingar.

Har du barn under 18 år kan barnet omfattas av ett barnskydd som innebär att 1 prisbasbelopp utbetalas om barnet avlider före utgången av den månad barnet fyller 18 år.


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022