Säkra Personskydd

Integritetspolicy

Så behandlar Säkra Direkt AB behandlar dina personuppgifter

Våra kunders förtroende är vår största tillgång och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Alla dina personuppgifter måste vara trygga hos oss. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra kunders och besökares personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan kopplas direkt eller indirekt till dig som person. Det kan vara namn, adress, personnummer, IP-adress, platsdata, hälsouppgifter och information om vilka produkter du har köpt från oss.

Insamling av personuppgifter

Säkra Direkt AB behandlar personuppgifter främst i samband med kundhantering, fakturering och genomförande av de avtal vi har ingått med våra kunder.

Dessutom behandlar vi personuppgifter för följande ändamål:

  • uppföljning av kunder och marknadsföring
  • riskanalys av kunder och kreditportföljer
  • förebyggande och upptäckt av brott
  • ljudinspelning av telefonsamtal

Säkra Direkt AB samlar vanligtvis in informationen direkt från dig. Ibland får vi information från andra källor, som kan vara både offentliga och privata institutioner.

Vi informerar dig när vi samlar in uppgifter, så länge det inte beror på lagkrav, om delgivning är omöjlig eller oproportionerligt svår, eller om vi vet att du redan är medveten om att vi hämtar in dessa uppgifter.

Kundundersökningar

När du har varit i kontakt med Säkra Direkt AB frågar vi dig hur din upplevelse var. Då lär vi oss mer om hur vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre produkter och tjänster. Med hjälp av dessa återkopplingar kan vi också mäta effekten av förbättringsåtgärder och titta på kopplingen mellan kundtillfredsställelse och kundbeteende över tiden.

Om du inte vill dela denna typ av information med oss, vänligen svara inte på undersökningen vi skickar dig.

Utlämning av personuppgifter

Internt i koncernen

Säkra Direkt AB är ett bolag inom Säkrakoncernen. På sikt är målet att koncernen skall ha ett gemensamt kundregister som är tillgängligt för alla koncernföretag. Syftet med detta företags kundregister är att ge våra kunder bästa möjliga service samt information och erbjudanden om produkter och tjänster vi erbjuder.

Koncernens gemensamma kundregister innehåller denna information om dig:

  • namn
  • identitetsnummer
  • adress
  • kontaktuppgifter
  • information om vilket gruppföretag du är kund i
  • vilka tjänster och produkter du har avtalat med oss om

Utlämning och registrering av andra personuppgifter i koncernens gemensamma kundregister, över de olika delarna av koncernen, kräver ditt samtycke.

Misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism

Säkra Direkt AB är skyldig att behandla personuppgifter för att förebygga, upptäcka, lösa och hantera bedrägerier och andra brott. Informationen erhålls från och överlämnas till andra banker och finansinstitut, polisen och andra myndigheter.

Behandlingsansvarig

Databehandlingsansvarig är den som bestämmer syftet med att behandla personuppgifter. I Säkrakoncernen är det den verkställande direktören för det företag som du har ingått avtal med.

Databehandlare

Säkra Direkt AB har ingått avtal med databehandlingsleverantörer. Personliga databehandlingsavtal reglerar all personlig information som delas med våra leverantörer. Våra leverantörer kan inte använda informationen för andra ändamål än vad som avtalats.

Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter så kan du sända ett brev till Säkra Direkt AB, Box 16247, 103 24 Stockholm eller maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Dina rättigheter

Insyn

Du har rätt att få information om vilken personlig information vi behandlar och hur vi behandlar dem. En stor del av den information vi har om dig som kund ger dig en översikt över dina personliga sidor.

Rättning

Det är viktigt att den information vi har om dig är korrekt och att de är nödvändiga för att genomföra de avtal vi har gjort med dig och ge dig bra service. Du kan kräva att vi korrigerar och tar bort information om dig om den är otillräcklig eller onödig.

Radering

Säkra Direkt AB tar bort personuppgifter när de inte längre behövs för att uppfylla det syfte de legat till grund för. Det innebär att så länge du har en relation med oss, behåller vi nödvändig information om dig. När ett avtal upphör, lagrar vi informationen tills preskriptionstiden för produkten har gått ut.

Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022