Skip to main content

Säkra Personskydd

Säkra Personskydd

Det handlar om dig och dem som står dig närmast. Du kan aldrig helt gardera dig från sjukdom och skador. Säkras Personskydd innebär ett brett utbud av olika försäkringar för dig och dina anhöriga.

Försäkringarna kan också tjäna som kompanjonsförsäkring eller ett extra skydd för företaget. Med ett gott försäkringsskydd minskar du oron och effekterna av en oväntad händelse. Försäkringarna betalas ut när du blir sjuk, ser till att du får snabb tillgång till vård, ersätter fasta kostnader i din verksamhet om du blir långvarigt sjuk, eller ger efterlevandeskydd till familjen vid dödsfall med mera.

Kontakta din rådgivare på Säkra för att få rekommendation av vilka försäkringar som är aktuella för dig.


Broschyrer och blanketter


Försäkringsgivare

För livförsäkring är försäkringsgivaren Euro Addicent Liv AB.
För övriga produkter 60%, hos SI Insurance (Europe) SA (SIIE), 40% Axis Speciality Europe SE.

Försäkringsgivarna företräds av Säkra Koncept AB.

Integritetspolicy
Integritetspolicy Sompo

Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.