Skip to main content

Vid missnöje

Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda med vårt samarbete. Därför är det viktigt att du som kund kontaktar oss om du anser att vi har handlat fel.
Om du tycker du att vi har handlat fel i en rådgivningssituation ska du i första hand vända dig till din förmedlare. Ofta räcker det med ett samtal för att reda ut eventuella missförstånd. Känner du dig fortfarande felbehandlad efter att ha pratat med din förmedlare kan du begära prövning hos klagomålsansvarig på Säkra.

Klagomålsansvarig

Säkra har centraliserad klagomålshantering, vilket innebär att Säkra AB hanterar samtliga klagomål som framförs mot respektive förmedlarbolag som ingår i Säkragruppen.

Säkra AB
Att: Pontus André
Box 5775
114 87 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontroll av tillstånd

Säkra har lagstadgade tillstånd för sin verksamhet vilka kan kan kontrolleras hos Bolagsverket och Finansinspektionen.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-67 06 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
08-408 980 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Säkra har sin lagstadgade ansvarsförsäkring tecknad med W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial via Säkra Koncept.

Skadehantering sköts av Crawford & Company (Sweden) AB. Alla krav på försäkringsersättning eller notifieringar om händelser relaterade till försäkringen ska skriftligen skickas till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
eller
Crawford & Company (Sweden) AB
Box 6044
171 06 Solna

Kostnadsfri vägledning

För kostnadsfri vägledning när det gäller klagomål och reklamationer kan du kontakta nedanstående instanser:

Bank, fonder, värdepapper och försäkringar

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
0200 - 22 58 00
www.konsumenternas.se

Hushållsekonomi och juridik

Konsumentverket (Hallå konsument)
0771 - 525 525
www.hallakonsument.se

Konsumentvägledningen i din kommun. Aktuell lista med telefonnummer och e-postadress till kommunala konsumentvägledare finns på:
www.konsumentverket.se