Skip to main content

Café & Restaurang

Nu är det lika enkelt att teckna försäkring som att skala potatis

Via Säkra finns nu en unik försäkring för restauranger där du som försäkringstagare skyddas mot vanliga problem som trasiga kylar, förstörda inventarier, läckage, brand, stöld och inbrott.
Försäkringen är anpassad för restauranger, caféer, serveringar, catering och andra matrelaterade verksamheter som omsätter upp till 50 miljoner kronor per år. Försäkringen är utvecklad i samarbete med Berkley, en global försäkringskoncern med lokalt fokus, som är experter på att se till att avbrottet för din verksamhet blir så kort som möjligt om något händer.
 • Skydd för egendom, ansvarsrisker och avbrott i verksamheten
 • För företag som omsätter upp till 50 miljoner
 • Smidig skadehantering
 • Snabb och personlig service

Detta ingår i din försäkring

Nedanstående är en överblick över vilka händelser som täcks av din försäkring. Försäkringsskyddet är framtaget tillsammans med W.R. Berkley. Fullständiga villkor hittar du på Berkleys hemsida.
 • Egendom
  Maskiner, inventarier, varor i kyl och frys, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 100% av årsomsättning.
 • Avbrott
  Innehåller förutom täckningsbidrag till 100% av årsomsättningen även skydd för maskinavbrott samt kund- och leverantörsavbrott till fasta belopp.
 • Ansvar
  Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år.
 • Övrigt
  Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, ustställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.

Skadeförebyggande åtgärder och övriga tips

Att arbeta skadeförebyggande är en viktig del att hålla nere risker och kostnader som en framtida skada kan resultera i. Här kan du ladda ner våra tips på hur du kan arbeta förebyggande.
 

Saknas din bransch?

Hittar du inte din bransch eller driver du flera olika verksamheter? Hör av dig, vår försäkring går att anpassa.

Komplettera ditt skydd

Fastighetsförsäkring
En fastighetsförsäkring är till för dig som äger en eller flera fastigheter och som vill försäkra dem för skador så som, brand, vatten, fastighetsägaransvar, rättskydd, hyresförlust med mer. Utöver brand och vattenskador kan mycket hända med din fastighet. Att jobba skadeförebyggande är alltid positivt men vissa skador går inte att undvika och då behövs ett tryggt försäkringsskydd.
VD- och styrelseansvarsförsäkring
Företagsledningen bär ansvaret för att företaget drivs på ett korrekt sätt. Det är ett personligt ansvar som medför risker för den privata ekonomin vid eventuella fel och försummelser. Säkra Secure VDS ger ett skydd till företagsledningen då krav riktas mot dem, oavsett om kraven är helt eller delvist berättigade eller skulle visa sig vara fullständigt grundlösa.
Tjänstereseförsäkring
Säkra Tjänstereseförsäkring går att teckna extra till Säkra Firman företagsförsäkring. Villkoren speglar de behov som finns hos en tjänsteresenär idag. För att premiera miljövänliga resealternativ finns några gröna moment i de nya villkoren, de är märkta med ett grönt litet blad. Dessa moment kompenserar val av miljövänligt resealternativ.
Cyberförsäkring
I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten ett företag kan råka ut för. Ett cyberbrott kan få kostsamma följder och drabbar såväl stora koncerner som mindre företag. Säkra Secure Cyber tar sikte på den riskexponering för cyberbrott företagare utsätter sig för vid användning av datorer, molntjänster och mobil teknik i sin verksamhet.
Transportförsäkring
Att transportera gods innebär risker. Fartyg kan drabbas av hårt väder, bilar köra i diket och gods kan stjälas, försvinna eller skadas i samband med lastning och lossning. Som köpare eller säljare av varor kan du genom Säkra Transport 2.0 skydda dig mot ekonomisk förlust om godset skadas eller försvinner då det transporteras.
 

Kontakta oss

Önskar du en offert eller vill veta mer om Säkra Firman?
Kontakta oss så berättar vi mer.