Skip to main content

Ett komplett försäkringspaket för små och medelstora företag

Som företagare är det viktigt att ha rätt försäkringsskydd. Samtidigt vet vi att du förmodligen har annat att tänka på än paragrafer, villkor och premier. Därför har vi tagit fram en anpassad företagsförsäkring för dig som småföretagare som vi kallar för Säkra Firman.
I Säkra Firman skyddas du mot de vanligaste problemen som inbrott, stöld, brand och skadegörelse. Men eftersom vi vet att det dyraste ofta inte är själva skadan utan avbrottet den orsakar, får du också ersättning för förlorade intäkter om något händer. Dessutom ser vi till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare en dedikerad skadehantering som snabbt tar hand om ärendet. Utöver företagsförsäkringen kan du även komplettera ditt skydd med anpassade försäkringar för fastigheter, vd- och styrelseansvar, tjänsteresor, cyberrisker och transporter.
  • Skydd för egendom, ansvarsrisker och avbrott i verksamheten
  • För företag som omsätter upp till 50 miljoner
  • Smidig skadehantering
  • Snabb och personlig service

Saknas din bransch?

Hittar du inte din bransch eller driver du flera olika verksamheter? Hör av dig, vår försäkring går att anpassa.

Komplettera ditt skydd

Fastighetsförsäkring
En fastighetsförsäkring är till för dig som äger en eller flera fastigheter och som vill försäkra dem för skador så som, brand, vatten, fastighetsägaransvar, rättskydd, hyresförlust med mer. Utöver brand och vattenskador kan mycket hända med din fastighet. Att jobba skadeförebyggande är alltid positivt men vissa skador går inte att undvika och då behövs ett tryggt försäkringsskydd.
VD- och styrelseansvarsförsäkring
Företagsledningen bär ansvaret för att företaget drivs på ett korrekt sätt. Det är ett personligt ansvar som medför risker för den privata ekonomin vid eventuella fel och försummelser. Säkra Secure VDS ger ett skydd till företagsledningen då krav riktas mot dem, oavsett om kraven är helt eller delvist berättigade eller skulle visa sig vara fullständigt grundlösa.
Tjänstereseförsäkring
Säkra Tjänstereseförsäkring går att teckna extra till Säkra Firman företagsförsäkring. Villkoren speglar de behov som finns hos en tjänsteresenär idag. För att premiera miljövänliga resealternativ finns några gröna moment i de nya villkoren, de är märkta med ett grönt litet blad. Dessa moment kompenserar val av miljövänligt resealternativ.
Cyberförsäkring
I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten ett företag kan råka ut för. Ett cyberbrott kan få kostsamma följder och drabbar såväl stora koncerner som mindre företag. Säkra Secure Cyber tar sikte på den riskexponering för cyberbrott företagare utsätter sig för vid användning av datorer, molntjänster och mobil teknik i sin verksamhet.
Transportförsäkring
Att transportera gods innebär risker. Fartyg kan drabbas av hårt väder, bilar köra i diket och gods kan stjälas, försvinna eller skadas i samband med lastning och lossning. Som köpare eller säljare av varor kan du genom Säkra Transport 2.0 skydda dig mot ekonomisk förlust om godset skadas eller försvinner då det transporteras.
 

Kontakta oss

Önskar du en offert eller vill veta mer om Säkra Firman?
Kontakta oss så berättar vi mer.