Skip to main content

Rekordhöjning av basbeloppen inför 2023

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 8,7 procent. Det är den högsta höjningen på 40 år och beror på den kraftiga inflationen i samhället. Här reder vi ut hur det påverkar olika pensions- och försäkringsförmåner i Sverige.

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Nästa år höjs prisbasbeloppet från 48 300 kr till 52 500 kr. Höjningen innebär bland annat högre garantipension, högre sjukersättning och högre föräldrapenning. Beloppet påverkar också brytpunkten för statlig inkomstskatt. Du som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 613 900 kr (knappt 51 200 kr per månad jämfört med drygt 46 200 kr 2022) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut.

Inkomstbasbeloppet höjs med 3 300 kr och landar på 74 300 kr för 2023. Beloppet ligger till grund för att räkna ut den högsta pensionsgrundande inkomst som ger rätt till allmän ålderspension. Under 2023 motsvarar det en månadsinkomst på 49 967 kr, därefter ökar inte din intjäning till den allmänna pensionen. Du som har möjlighet att löneväxla bör därför enbart växla lön som överstiger denna gräns för att undvika att dina sociala förmåner ska påverkas negativt.

Även tjänstepensionsavsättningar styrs i regel av inkomstbasbeloppet. I de vanligast förekommande kollektivavtalen avsätts 4,5 procent av lönen till din tjänstepension upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönen över 7,5 inkomstbasbelopp. Gränsen kommer därmed att gå vid en månadslön på 46 438 kr under 2023. Dessutom införs en maxgräns i ITP1-planen vid 30 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en lön på 185 750 kr per månad (2023).


Basbelopp 2023 Belopp
Prisbasbelopp 52 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp* 53 500 kr
Inkomstbasbelopp 74 300 kr

* Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänad tilläggspensionspoäng för dem som kommer att få pension även enligt äldre pensionsregler.


Inkomstgränser i allmän försäkring Multipel Basbelopp Årslön Månadslön
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 10,00 52 500 kr 525 000 kr 43 750 kr
Högsta sjukpenninggrundande inkomst för föräldrapenning 10,00 52 500 kr 525 000 kr 43 750 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 7,50 74 300 kr 557 250 kr 46 438 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst efter grundavdrag och pensionsavgift 8,07 74 300 kr 599 601 kr 49 967 kr


Inkomstgräns vid löneväxling Multipel Basbelopp Årslön Månadslön
Rekommenderad inkomstgräns efter löneväxling 8,07 74 300 kr 599 601 kr 49 967 kr

Vill du veta mer om hur beloppen kommer att påverka ditt pensions- och försäkringsskydd? Tveka inte att kontakta din lokala Säkrarådgivare så hjälper vi dig!

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar