Skip to main content
09 januari 2024

Nya beloppen att hålla koll på 2024

Den 1 januari höjdes prisbasbeloppet med 9,1 procent. Det är andra året i rad som beloppet rekordhöjs. Här reder vi ut hur det påverkar olika pensions- och försäkringsförmåner i Sverige.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och används bland annat för att räkna ut förmåner inom socialförsäkringen. För 2024 uppgår beloppet till 57 300 kronor, vilket motsvarar en höjning med 4 800 kronor. Höjningen innebär bland annat högre garantipension, högre sjukersättning och högre föräldrapenning.

Inkomstbasbeloppet, som bland annat ligger till grund för att räkna ut den högsta pensionsgrundande inkomst som ger rätt till allmän ålderspension, höjs med 1 900 kronor och landar på 76 200 kronor för 2024. Det innebär att den maximala intjäningen till allmän pension sker vid en månadsinkomst på 51 245 kronor (se tabell nedan). Du som har möjlighet att löneväxla bör därför enbart växla lön som överstiger denna gräns för att undvika att dina sociala förmåner ska påverkas negativt.

Även tjänstepensionsavsättningar styrs i regel av inkomstbasbeloppet. I de vanligast förekommande kollektivavtalen avsätts mellan 4,5 och 6 procent av lönen till din tjänstepension upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 till 31,5 procent av lönen över 7,5 inkomstbasbelopp (max 30 inkomstbasbelopp). Brytpunkten kommer därmed att gå vid en månadslön på 47 625 kronor och maxgränsen vid en månadslön på 190 500 kr under 2024.


Basbelopp 2024 Belopp
Prisbasbelopp 57 300 kr
Inkomstbasbelopp 76 200 kr

Inkomstgränser i allmän försäkring Multipel Basbelopp Årslön Månadslön
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 10,00 57 300 kr 573 000 kr 47 750 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 7,50 76 200 kr 571 500 kr 47 625 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst efter grundavdrag och pensionsavgift 8,07 76 200 kr 614 934 kr 51 245 kr


Inkomstgräns vid löneväxling Multipel Basbelopp Årslön Månadslön
Rekommenderad inkomstgräns efter löneväxling 8,07 76 200 kr 614 934 kr 51 245 kr

Oförändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt

Vanligtvis brukar skiktgränsen för statlig inkomstskatt räknas upp varje år för att följa inflationen. För 2024 har regeringen beslutat att pausa uppräkningen vilket innebär att skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt kvarstår på 598 500 kronor. Med hänsyn tagen till grundavdrag betyder det att du som inte har fyllt 66 år vid årets ingång kan ha en årsinkomst på 615 300 kronor (51 275 kronor per månad) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut. För dig som har fyllt 66 år går gränsen vid en årsinkomst om 697 300 kronor.

Vill du veta mer om hur beloppen kommer att påverka ditt pensions- och försäkringsskydd? Tveka inte att kontakta din lokala Säkrarådgivare så hjälper vi dig!

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar