Skip to main content

SäkraPlan

Med SäkraPlan kan ni som arbetsgivare känna er trygga med att ni erbjuder era medarbetare ett attraktivt pensions- och försäkringsskydd till konkurrenskraftiga villkor och avgifter. I planen ingår premiebestämd ålderspension, premiebefrielseförsäkring, familjepension och sjukförsäkring.

Ålderspension
SäkraPlan skapar trygghet både under och efter arbetslivet. Tillsammans med de ledande försäkringsbolagen erbjuder vi en lösning som ger er tillgång till ett stort utbud av kvalitetssäkrade fonder till attraktiva villkor. Det finns möjlighet till sparande i såväl fond- som garantiförvaltning. I planen finns också möjlighet att teckna skydd för sina efterlevande i form av återbetalningsskydd och/eller familjepension.
Premiebefrielseförsäkring
Om den anställdes arbetsförmåga blir nedsatt på grund av sjukdom eller olycksfall betalar försäkringen, efter tre månaders karenstid, premien till pensionsplanen motsvarande den grad arbetsförmågan är nedsatt.
Sjukförsäkring
Efter tre månaders sjukskrivning ger sjukförsäkringen ett kompletterande skydd utöver ersättningen från Försäkringskassan. Ersättningen utbetalas i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt och sker till dess att den försäkrade återfår arbetsförmågan eller har uppnått pensionsåldern.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss