Skip to main content

Tjänstepension för offentlig verksamhet

Säkra har stor erfarenhet av att förmedla försäkringslösningar till kommuner, landsting och kommunala bolag. Säkra tillhör det fåtal aktörer som idag är godkända av samtliga försäkringsbolag som förmedlare av kommunspecifika försäkringslösningar.

Säkra har utöver egen specialistkompetens mycket god kontakt med specialister hos de kommunala försäkringsgivarna samt administratörer, avtalsspecialister och jurister hos SKR och andra arbetsgivarorganisationer.

I vårt tjänsteutbud ingår:

  • Upphandlingshjälp för pensionsadministration och försäkring
  • Rådgivningsuppdrag till både arbetsgivaren och anställda
  • Fördjupade utbildningar och information till arbetsgivaren inom exempelvis KAP-KL, och PA-KFS
  • Fördjupade utbildningar och information till anställda inom exempelvis KAP-KL, och PA-KFS
  • Utbildningar för förtroendevalda, PBF
  • Tvistelösningar, arbetsrätt och lönesättning
  • Pensionsrevision

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss