Skip to main content

Löneväxling

Vissa arbetsgivare erbjuder möjligheten att löneväxla som är ett förmånligt sätt att förbättra din framtida pension. Det innebär att du byter bort en del av din lön idag mot det som kommer att bli din lön i framtiden, det vill säga pension.

Vad innebär löneväxling?
Löneväxling betyder att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. Inkomstskatt dras först när du påbörjar utbetalning av din pension. Din arbetsgivare betalar lägre skatt när du löneväxlar jämfört med när du tar ut lön. Mellanskillnaden, vanligtvis nästan 6 procent, läggs till ditt löneväxlingssparande. Om du exempelvis löneväxlar 3 000 kronor per månad placeras 3 174 kronor per månad i din pensionsförsäkring.
Vem kan löneväxla?
Löneväxling passar inte alla. Om du har en lön som understiger 8,07 inkomstbasbelopp bör du inte löneväxla då din sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner påverkas.
Varför ska jag löneväxla?
  • Du vill förstärka din pension och själv kunna påverka din situation i samband med pensioneringen.
  • Kanske vill du gå i pension tidigare eller behöver komplettera ditt övriga sparande?
  • Sparandet är bundet till pension och riskerar inte att konsumeras i förtid.
  • Du har möjlighet att spara ett högre belopp än vad du avstår i lön.
  • Löneväxling kan vara ett skattegynnat sparande. Om marginalskatten är lägre när du tar ut pensionen blir det en ”skattevinst”.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss