Skip to main content

Cancervårdsförsäkring

Cancervården i Sverige håller hög kvalitet. Ändå är den inte alltid tillräcklig. Försäkringen är ett komplement till den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid.

Varför ska du teckna försäkringen?
Var tredje person kommer att drabbas av cancer. Färre än hälften av cancerpatienterna får behandling inom våra fastställda vårdtider i Sverige. Med försäkringen kan du vara trygg med att du får rätt cancervård inom garanterad tid. I skyddet ingår också en second opinion som säkerställer att du får rätt diagnos och rätt behandling.
Vem kan teckna försäkringen?
Alla som är fullt arbetsföra samt barn från 0 år. Försäkrade som tidigare haft eller har cancer omfattas med undantag för befintlig diagnos. Försäkringen gäller med en karenstid på 6 månader. Seniorer från 65 år erbjuds en Second Opinion försäkring som kan behållas till 80 år.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss