Skip to main content

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Företagsledning och styrelse bär det yttersta ansvaret för att företaget bedrivs på ett korrekt sätt. Ansvaret är personligt och riskerar därför att drabba individernas privata ekonomi. En VD- och styrelseansvarsförsäkring ger skydd till styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare om krav riktas mot dem, oavsett om kraven är helt eller delvist berättigade eller skulle visa sig vara fullständigt grundlösa.
I dagens företagsklimat blir det allt vanligare att ställa styrelser till svars för sina göranden och låtanden i verksamheten. Skadeståndskraven kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den ordinarie ansvarsförsäkringen. En VD- och styrelseansvarsförsäkring ger dig som sitter i en styrelse eller företagsledning ett bra skydd som bidrar till arbetsro och en tryggare vardag.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss