Tjänstereseförsäkring

Genom att teckna en tjänstereseförsäkring kan era medarbetare resa tryggare i tjänsten. Försäkringen ger den anställde ett heltäckande skydd och ersätter bland annat akut vård, läkemedel, hemtransport och merkostnader för kost och logi. Samtliga medarbetare som reser på uppdrag av bolaget omfattas av försäkringen.

När gäller försäkringen?
 • Vid resor i tjänsten från det att den försäkrade lämnar bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen i bosättningslandet.
 • Om den försäkrade avbryter sin tjänsteresa utan att återvända till sin ordinarie arbetsplats eller till bostaden, gäller försäkringen i maximalt 12 timmar efter reseavbrottet.
 • Vid semester (max 45 dagar) i anslutning till en tjänsteresa.
 • Försäkringen gäller upp till 365 dagar i en följd
 • Gäller i hela världen (följer dock UD:s reseavrådan men möjlighet finns även att utöka försäkringen i riskländer)
 • Alla verksamheter kan omfattas
 • Gäller helt utan självrisk

Försäkringen omfattar inte:

 • Kostnader som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symptom innan tjänsteresan påbörjades.
 • Kostnader som har samband med graviditet och som uppstår efter 32:a graviditetsveckan.
För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för:

 • samtliga anställda
 • praktikanter
 • förtroendevalda
 • styrelseledamöter
 • VD
 • inhyrd personal
 • inbjudna gäster som företar tjänsteresa för företagets räkning
 • medföljande make/maka/sambo/barn i längst 45 dagar.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2023