Cyberförsäkring

I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten ett företag står inför. Ett cyberbrott kan få kostsamma följder och drabbar såväl stora koncerner som mindre företag. Cyberförsäkringen skyddar mot de risker som företagare utsätter sig för vid användning av datorer, molntjänster och mobil teknik i sin verksamhet.

Om försäkringen
Cyberförsäkring eller databrottsförsäkring har blivit ett allt vanligare komplement till företagens traditionella försäkringar, såsom egendoms- och ansvarsförsäkringar. En cyberförsäkring erbjuder vanligtvis ett omfattande skydd mot både cyberbrott och skadestånd för brott mot all personuppgiftslagstiftning.
Vad är en cyberrisk?

Cyberrisker kan vara till exempel dataintrång, system- och nätverksavbrott, risker relaterade till sociala medier och cyberutpressning.

Vanliga cyberincidenter är:

  • Angrepp
  • Störning i mjuk- eller hårdvara
  • Handhavandefel
  • Störning i driftmiljö
  • Oönskade eller oplanerade störningar i kritisk infrastruktur
  • Säkerhetsbrist i en produkt
  • Annan plötsligt oförutsedd händelse som lett till skada
  • Informationsförvanskning
  • Informationsförlust eller informationsläckage
  • Hindrad tillgång till information.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2023