Säkra Personskydd

Sjukvårdsförsäkring

Säkra Sjukvårdsförsäkring hjälper dig att snabbt få bästa tänkbara behandling av skickliga läkare. Vården sker i privat regi och av läkare och vårdinrättningar med stor erfarenhet. Försäkringen betalar planerad vård och omkostnader. Du får hjälp av vår vårdplanering att boka läkarbesök.

Försäkringen har vårdgaranti som innebär att du får träffa en läkare inom 4 arbetsdagar. Krävs det operation sker denna inom 20 arbetsdagar. Försäkringen gäller med obegränsad ansvarstid och ersätter upp till 2 miljoner kr per år. Försäkringen kan tecknas med eller utan självrisk alternativt med remiss krav. Försäkringen kan tecknas före fyllda 66 år och gäller livsvarigt.


Broschyrer och blanketter


Skatteregler


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022