Säkra Personskydd

Sjukinkomstförsäkring

Om du blir långvarigt sjuk kommer du snart att märka att inkomsten krymper. Försäkringskassans sjukpenning ersätter bara en del av lönebortfallet.

Vår Sjukinkomstförsäkring kompletterar den allmänna sjukförsäkringen med en skattefri ersättning. Ersättning utgår under tiden du får ersättning p g a arbetsoförmåga alternativt arbetslöshetsersättning p g a att Försäkringskassan bedömt att du inte kan arbeta inom nuvarande sysselsättning men bedömt det fullt möjligt att verka i annan sysselsättning och för den skull blir arbetslös helt eller delvis.

Ersättning under max 36 månader under en 5-årsperiod, dock längst till 67-årsdagen. Karenstid 30 dagar.

Försäkringen kan tecknas i fyra nivåer med utgångspunkt från din lön;

Lön (kr) Ersättningsbelopp/månad (kr)
0 - 14 999 700
15 000 - 26 999 1 400
27 000 - 39 999 2 100
40 000 - 2 800

Sjukinkomstförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 67 år. Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/diagnoser (se villkor).


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022