Säkra Personskydd

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Om ditt barn skulle få en funktionsnedsättning p g a ett olycksfall eller sjukdom begränsas ofta möjligheterna framåt i livet. Samhällets skyddsnät är begränsat när barn får en funktionsnedsättning.

Vår Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall kan inte förhindra skadan, men kan lindra det ekonomiska lidandet. Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp. Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för;

  • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för klart framträdande ärr).
  • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
  • Kostnadsersättning; Läke-, tandskade-, resekostnader.
  • Merkostnader; Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp.
  • Kostnader vid sjukhusvistelse: Ersätter med 0,75% av prisbasbelopp från första dagen. Utbetalas i maximalt 365 dagar.
  • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp.
  • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
  • Dödsfall: 2 prisbasbelopp.

Vid sjukdom lämnas ersättning för;

  • Invaliditet (medicinsk och ekonomisk ersättning för klart framträdande ärr). Definition olycksfall och sjukdom är samma som för vuxen.

Sjukvårdsförsäkring upp till 25 år Säkra Sjukvårdsförsäkring hjälper dig att snabbt få bästa tänkbara behandling av skickliga läkare. Vården sker i privat regi och av läkare och vårdinrättningar med stor erfarenhet. Försäkringen betalar vård och omkostnader, och du får hjälp av vår vårdplanering (via 020-nummer) att boka läkarbesök.

Samma omfattning som Sjukvårdsförsäkring vuxen. Försäkringen kan tecknas med självrisk alternativt med remiss krav.


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022