Säkra Personskydd

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Med vår sjukvårdsförsäkring får ditt barn tillgång till privat vård utan långa väntetider. Försäkringen omfattar samtliga barn i hushållet och gäller fram till dess att barnet fyllt 25 år. Därefter kan försäkringen övergå till vuxenförsäkring utan hälsoprövning.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen ger dig tillgång till Säkra Vårdplanering för rådgivning om ditt barns hälsotillstånd samt bokning av läkarbesök, specialistvård och operation hos privata vårdgivare för barnet. I försäkringen ingår även:

 • 24-timmars rådgivning
 • Vårdgaranti
 • Läkarvård och behandling av skador, sjukdom och åkommor
 • Eftervård
 • Resor och logi i samband med behandling (om vårdgivaren befinner sig mer än 10 mil från hemorten)
 • Hjälpmedel för att förkorta eller underlätta läkningen
 • Receptbelagd medicin i samband med sjukhusvistelse och behandling
 • Second opinion vid allvarlig sjukdom
 • Vaccinationsrådgivning

Detta ingår inte i försäkringen

 • Akut vård
 • Förebyggande vård
 • Tandvård och tandkirurgiska operationer
 • Kosmetiska behandlingar
 • Befintlig åkomma som behandlats under de senaste 12 månaderna i samband med att försäkringen tecknades
 • Medfödda skador och sjukdomar

Vilka barn omfattas i flerbarnsskyddet?

Försäkrades samtliga arvsberättigade barn är försäkrade om de är bosatta inom Norden. Barn till make/registrerade partner/sambo är försäkrade under förutsättning att barnet är folkbokfört på samma adress som den försäkrade, eller barnet är skrivet på annan adress men där försäkrades make/registrerade partner/sambo har vårdnaden. För barn där vårdnaden varat/pågått fram till barnets 18 års dag gäller försäkringen som för försäkrads arvsberättigade barn, fram till försäkringens slutålder.

Vem kan teckna försäkringen?

För att kunna teckna försäkringen behöver du som vuxen ha en personförsäkring via oss på Säkra. Med personförsäkring menas livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, cancervårdsförsäkring eller försäkring vid kritisk sjukdom.


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022