Säkra Personskydd

Integritetspolicy Sompo

Säkra och dina försäkringsgivare samlar in och använder relevant information om dig för att försäkra dig om ditt försäkringsskydd eller försäkringsskyddet som gagnar dig och uppfyller våra lagliga skyldigheter. Denna information innehåller uppgifter som ditt namn, adress och kontaktuppgifter och annan information som vi samlar om dig i samband med försäkringsskyddet som du har nytta av. Denna information kan innehålla mer känsliga detaljer som information om din hälsa. Under vissa omständigheter kan vi behöva ditt samtycke till att behandla vissa kategorier av information om dig (inklusive känsliga detaljer som information om din hälsa). Där vi behöver ditt samtycke kommer vi att fråga dig separat om samtycke. Du behöver inte ge ditt samtycke och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du inte ger ditt samtycke, eller om du återkallar ditt samtycke, kan det här påverka vår förmåga att tillhandahålla försäkringsskyddet du dra nytta av och kan förhindra att vi täcker för dig eller hanterar dina anspråk. För information och beskrivning av hur Säkra och försäkringsgivaren Sompo International Holdings Ltd behandlar integritet och personlig information, se sakra.se.

Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022