Marknadskommentar juni: Ett utmanande första halvår

Den inflationsoro som många flaggade för redan under fjolåret har under 2022 blivit verklighet. Även om många bedömare står fast i sin tro att de höga nivåer vi ser idag kommer att normaliseras, så är åtgärderna från centralbankerna verkliga och oron bland placerare har bitit sig fast, och allt fler räknar nu med att vi går mot en lågkonjunktur. Vår bedömning är att mycket talar för att de volatila marknaderna kan bestå tills bilden klarnat och vi får tydligare signaler om att utvecklingen bromsas av.

Inflationsoron biter tag i marknaden

Inför stundande semester hade vi helst kunnat ha en mer positiv tongång i vårt månadsbrev, men faktum är att läget på de finansiella marknaderna är utmanande. Det första halvåret 2022 har varit turbulent, såväl på de finansiella marknaderna som geopolitiskt, och i skrivande stund har Stockholmsbörsen fallit med 28 procent. Efter en lugnare period tilltog fallet under juni då vi även sett en tydlig prisnedgång på obligationsmarknaden i takt med att räntenivåerna stigit. Det finns en rad exempel på räntefonder som haft nedgång på 10 procent eller mer hittills i år, det har därmed varit svårt att gömma sig och undvika värdenedgångar oavsett hur kapitalet varit placerat.

Den amerikanska aktiemarknaden (S&P500) hade fram till i mitten av juni haft sin näst sämsta inledning på ett börsår någonsin, endast överträffat av utvecklingen under 1932. Och skulle börsen från idag fram till årsskiftet vara på en oförändrad nivå så skulle det vara det sjunde sämsta börsåret någonsin i USA.

Bakom utvecklingen ligger inte minst inflationen och de åtgärder som centralbankerna tvingas till för att försöka stoppa den skenande utvecklingen. I USA är inflationen på den högsta nivån på över 40 år och som svar höjde Federal Reserve nyligen styrräntan med 0,75 procentenheter, och andra centralbanker har eller bedöms följa efter. Som väntat höjde exempelvis Bank of England räntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent, medan det var mer överraskande när den schweiziska centralbanken meddelande att man höjer sin styrränta med 0,50 procentenheter.

I Sverige visar statistik att inflationen (KPIF) uppgår till 7,2 procent vilket var en ökning från förra månadens mätning och nu förväntas Riksbanken vara mer aggressiv i sina åtgärder för att bromsa utvecklingen. Den europeiska inflationsnivån ligger runt 8 procent och ECB brottas för tillfället med att ränteskillnaderna mellan olika medlemsländer ökat och letar möjligheter för att åtgärda detta.

Ett orosmoln är att vi på grund av dessa åtgärder kommer att få se en snabb inbromsning av den ekonomiska tillväxten och möjligen även en recession. Men samtidigt är den generella uppfattningen att dagens höga inflationstakt inte kommer att bestå utan att vi kommer att få se en successiv normalisering, men med det inte sagt att vi kommer tillbaka till de tidigare extremt låga nivåerna på varken inflation eller räntor. Den nuvarande situationen kommer också få genomslag på konsumenterna, med minskat utrymme för såväl konsumtion som sparande, och med stigande räntenivåer kommer de hushåll som har en hög belåningsgrad att bli extra utsatta. Flera aktörer har i sina prognoser angett att det är rimligt att vänta sig en fördubbling av den korta bolåneräntan det kommande året.

Fastighetsaktier mest utsatta

De flesta bolag och branscher påverkas av stigande räntor, men kanske på olika sätt. Att fastighetsbolagen har stått i centrum är inte särskilt oväntat med tanke på verksamheten och bolagens balansräkningar, och branschindex på Stockholmsbörsen visar att sektorn som helhet fallit med 45 procent under året. Under en lång period har finansieringsvillkoren, och möjligheterna, varit mycket förmånliga men nu spekuleras inte om kommande tillväxt utan om bolag kan ha växt för snabbt och har för stor belåning. Det är inte heller oväntat att bank/finans påverkas, med såväl stor påverkan av den faktiska räntenivån men också då ökade betalningssvårigheter hos kunderna och risk för stigande kreditförluster nu ligger i korten. Branschen visar så här långt ett fall på 32 procent vilket är tredje sämst på Stockholmsbörsen.

Ytterligare en bransch som hamnat i skottlinjen är teknologi, där många bolag har höga tillväxtförväntningar på sig. Även om den faktiska verksamheten än så länge kan ha påverkats i mindre omfattning så justeras framtidsutsikterna ned, vilket tillsammans med en högre räntenivå får stort genomslag på aktiekurserna. Branschen är näst sämst på den svenska aktiemarknaden och har fallit med 35 procent, vilket också kan jämföras med tekniktunga amerikanska Nasdaq som också visat en nedgång på 29 procent. Vi kan också notera att vi ser rapporter om att värderingarna på onoterade bolag fallit ordentligt under året och det är svårare att hitta finansiering än tidigare. I media återfinns en rad artiklar om att tidigare tillväxtraketer i vissa fall blivit tvungna att skära i både personalkostnader och tillväxtambitioner.

Lägre värdering, men en bit kvar till tidigare vändningspunkter

Värderingen för den breda amerikanska aktiemarknaden har kommit ned i takt med fallet på börsen, men även vinstförväntningarna justeras ned och ytterligare nedjusteringar är sannolika i takt med att ekonomin bromsar in. Idag handlas S&P 500 på en vinstmultipel (price/earnings) på 17 att jämföra med en nivå över 20 vid inledningen av året. Optimisterna menar att vi därmed börjat att räkna in mycket av de dåliga nyheterna i dagens kurser och att fallhöjden härifrån därmed är begränsad, och det lyfts också fram att bolagen generellt sett är i bra skick och att den underliggande efterfrågan fortsatt är god. Kan bolagen dessutom hålla utdelningsnivåerna kommer direktavkastningen på börsen att vara mer attraktiv, vilket är ett klassiskt argument för långsiktiga investeringar i aktiemarknaden.

Men det kan samtidigt vara värt att ha i åtanke att börsens värdering fortsatt är på högre nivå än efter tidigare lika stora fall på aktiemarknaden, och att vändningspunkten ofta varit på klart lägre nivåer än vi har idag. Om vi ska dra historiska paralleller innebär det att vi kan ha en fortsatt volatil aktiemarknad framför oss, med risk för ytterligare nedgångar, till dess vi kan se en stabilisering i inflationen och därmed även i agerandet från centralbankshåll.

För mer information

Trots detta något dystra besked vill vi emellertid önska våra kunder och övriga läsare av månadsbrevet en skön sommar. Vår första och största prioritet är att ditt sparande utvecklas i nivå med dina förväntningar och att du ska känna dig trygg med dina investeringar och ditt långsiktiga sparmål.

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna.

Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din Säkrarådgivare.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar

  • Har din pension sett bättre dagar?

    Har din pension sett bättre dagar?

    Äldre pensionsförsäkringar är ofta dyra och har onödiga avgifter som äter av ditt pensionskapital. Nu kan du flytta dina gamla försäkringar som inte håller måttet! Den 1 juli i år utökas flytträtten...
Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022