Skip to main content

Cyberbrottsligheten växer bland alla typer av företag

I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten ett företag kan råka ut för. Samtidigt fortsätter riskerna att öka både i antal och komplexitet.

Cyberbrottsligheten breder ut sig i vårt samhälle och idag drabbas tusentals svenska företag av någon form av angrepp varje år. Cyberangreppen kommer från alla håll, genom olika metoder och drabbar både stora och små företag. Oavsett vad så kan det bli både kostsamt och skada företagets anseende.

Kanske mest uppmärksammat under senare tid är attacken som tvingade Coop att stänga ned 800 butiker under flera dagar. Orsaken var ett angrepp mot livsmedelskedjans amerikanska mjukvaruleverantör. Även om den svagaste länken inom cybersäkerhet fortsätter att vara användaren, så ökar komplexiteten och så kallade tredjepartsrisker till exempel via molntjänster.

Så kan du skydda dig

En viktig förutsättning för att skydda sig mot attacker är att arbeta förebyggande med IT-säkerhet. Här är fem enkla tips för att skydda din verksamhet:

  • Att utbilda personalen inom IT-säkerhet så att de till exempel vet hur man skapar säkra lösenord och att man inte registrerar bolagets e-postadress på webbsidor för privata tjänster.
  • Att installera antivirusprogram på alla datorer. Tänk på att mobiler är små datorer och behöver skyddas de med.
  • Att installera brandvägg för företagets interna nät – även skrivare och annan uppkopplad utrustning behöver skyddas.
  • Att dagligen ta backup på företagets data och system.
  • Att använda säker fillagring och inte låta personalen spara företagsfiler på lagringsplatser utanför företagets egna.

Samtidigt går det inte att skydda sig helt mot alla risker. Då kan en cyberförsäkring vara räddningen. Cyberexponeringar omfattas nämligen inte av traditionella försäkringar utan undantas tvärtom i allt större omfattning.

Vad omfattar cyberförsäkringen?

Med en cyberförsäkring kan du bland annat få ersättning för avbrottskostnader och kostnader för att minimera och förhindra hot om du skulle drabbas av en attack. Men det är också en hel del annat som täcks av försäkringen såsom:

  • hjälp med att återställa förlorad data
  • tillgång till IT-säkerhetsspecialister
  • stöd med underrättelse till Datainspektionen och drabbade personer vid en personuppgiftsincident i enlighet med GDPR
  • kostnader för juridisk rådgivning, kreditövervakning och PR-kostnader
  • skadestånd på grund av spridande av virus, malware och ransomware.

Som en del av försäkringen ingår även en IT-säkerhetslösning som är speciellt utformad för att ge små och medelstora företag ett fullgott grundskydd. Vill du veta mer eller få bättre koll på ert företags cyberskydd? Tveka inte att kontakta din lokala Säkraförmedlare så hjälper vi er!

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar