Om Säkra

Samhällsansvar

Inom Säkra har vi höga mål och ett stort engagemang gällande hur vår verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Cancerfonden

Säkra stöder Cancerfonden under 2021.

Cancerfonden är en fristående ideell organisation grundad 1951. Cancerfondens vision är att besegra cancer.
Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning.

Cancerfonden sprider kunskap om cancer och hur vi kan minska risken att drabbas och skapar genom påverkansarbete förutsättningar för en trygg och jämlik vård. Just nu pågår 500 + forskningsprojekt som Cancerfonden finansierar.

Hand i Hand

Säkra stöder Hand in Hand under 2021.

Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framförallt kvinnor att starta egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, med egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.

Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå, såväl som på samhället i stort.

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 300 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen och Insuresec samt är registrerade hos Bolagsverket.