Om Säkra

Säkra Secure Cyber – försäkring mot cyberattacker

– Cyberattacker är inte längre fiction utan något som tillhör vår vardag. Vi på Säkra arbetar aktivt för att skapa trygghet i det dagliga arbetet och ser detta som ett naturligt steg i vår verksamhet och produktflora, säger Vice VD Jonas Stenmark.

Säkra lanserar i dagarna Säkra Secure Cyber som är en försäkring mot cyberattacker.

I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten som ett företag kan råka ut för. Ett cyberbrott kan få kostsamma följder och drabbar såväl stora koncerner som mindre företag.

Säkra Secure Cyber tar sikte på den riskexponering för cyberbrott företagare utsätter sig för vid användning av datorer, molntjänster och mobil teknik i sin verksamhet.

Cyberrisker kan vara till exempel dataintrång, system- och nätverksavbrott, risker relaterade till sociala medier och cyberutpressning.

Försäkringen omfattar en mängd cyberincidenter samt ett väl utvecklat incidentrapporteringssystem där man lägger tyngden på de 48 kritiska första timmarna från det att cyberbrott anmälts.

Via global expertis inom incidenthantering kan service erbjudas dygnet runt. Redan inom två timmar från skadeanmälan får kunden en dedikerad indicentsamordnare som ansvarar för att kundens ärende tas om hand på allra bästa sätt.

– Efter 48 timmar har kunden fått hjälp inom IT, PR, juridik och ekonomi samtidigt som skadebegränsande åtgärder genomförts och en strategi för skadeförebyggande arbete tagits fram. Det känns oerhört betryggande, förklarar Jonas Stenmark.

För ytterligare information kontakta

Den förmedlare hos Säkra där du är kund eller produktansvarig för Säkra Secure Cyber:

Jonas Stenmark
Vice VD, Säkra AB
08-400 154 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra
Box 16247
103 24 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är ett av Sveriges största varumärken inom försäkringsförmedling och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar ett 60-tal förmedlarbolag över hela landet som med sina ca 200 medarbetare verkar för aktuell kompetens, hög kvalitét och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.