Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 4 juni

Börsen fortsätter upp med oförminskad styrka i en rekyl som är nästan lika anmärkningsvärd som den nedgång vi såg tidigare. Det är lätt att tycka att det har varit fyndlägen på börsen, men så är det ofta när vi betraktar skeenden i efterhand. Men vad är det egentligen som optimisterna, och för den delen pessimisterna, lyfter fram som argument för att det fortfarande är köpläge? Det och annat tar vi upp i denna veckas marknadskommentar.

Nedgången har följts av en uppseendeväckande börsrekyl

Den svängiga marknaden skapar många möjligheter, men också en hel del fallgropar. Tittar vi på tidigare större kriser, såsom depressionen på 30-talet eller finanskrisen för ett decennium sedan så är det inte ovanligt med en snabb uppgång efter börskrascher. Investerare börjar fundera på om det verkligen är så illa som det ser ut, kanske kan återhämtningen komma snabbare än vad alla andra verkar räkna med? Det finns också en känsla av att det går att fyndköpa aktier som alldeles nyss stod 20–30 procent högre, eller i vissa fall kanske till och med uppemot 50 procent högre än idag.

Betraktar man utvecklingen på världens aktiemarknader får man lätt uppfattningen att allt är tillbaka till normalstadiet igen. För om nedgången för ett par månader sedan var iögonfallande så går det inte att blunda för att återhämtningen varit minst lika dramatisk. Sedan botten på Stockholmsbörsen den 23 mars har det breda indexet OMXPI stigit med över 30 procent. Det har gått i fyra faser, den första var en snabb rekyl på bara ett par dagar, och står för nära hälften av återhämtningen, därefter följde ytterligare en uppgångsfas på omkring 5 procent över två veckors tid. Men sedan hackade aktiemarknaden framåt en dryg månad, från den 7 april till den 14 maj var det i princip en oförändrad nivå på Stockholmsbörsen. Den senaste fasen, som vi nu är inne i har emellertid åter bjudit på en extremt stark uppgång, från mitten av maj till idag har börsen stigit med ytterligare drygt 10 procent. Det är faktiskt klart mer än vad man bör kunna förvänta sig i avkastning från aktier som tillgångsslag på ett helt år.

Vi är därmed tillbaka på samma nivå på börsen som vi hade i mitten av oktober 2019. Samtidigt kan vi se att exempelvis den tekniktunga amerikanska börsen Nasdaq i år har stigit med 6 procent och det bredare S&P500 precis som Stockholmsbörsen är tillbaka på nivåerna sedan i höstas. Den absoluta toppunkten för dessa index nåddes ett par månader senare, under inledningen av detta år. Det är alltså den högsta nivån någonsin som vi använder som måttstock när vi tycker att dagens aktiekurser känns billiga, visst har vinsterna stigit och ekonomin som helhet vuxit samtidigt som räntorna är låga och alternativen kan kännas ointressanta, men som vi sagt tidigare är även börsen i förhållande till tidigare bolagsvinster på rekordnivåer. Det innebär inte att man ska sälja eller att aktierna inte ska värderas på denna nivå, på lång sikt finns mycket som talar för att aktier är ett fortsatt attraktivt tillgångsslag att investera i, men det bör kanske ta bort den instinktiva reaktionen att det är rea på börsen bara för att den faller kraftigt. Dessutom visar historien att det ofta kommer en andra och kanske till och med tredje nedgångsvåg om osäkerheten kommer tillbaka, vilket skulle kunna hända om exempelvis börsbolagen uttalar sig negativt om framtiden, makrostatistiken visar att nedgången blir kraftigare än vad man tidigare trott, eller kanske framförallt om antalet smittade börjar stiga igen.

Vad är det optimisterna fokuserar på?

Hela utvecklingen kan oavsett te sig märklig när vi är mitt i en pandemi som de flesta bedömare säger är långt ifrån över, där många länder dragit i nödstoppen, arbetslösheten stiger och många företag världen över kämpar för sin överlevnad. I bakgrunden finns också osäkerheten kvar kring handelskonflikten mellan Kina och USA, en infekterad situation avseende Hong Kong, ett pågående Brexit och dessutom ett kommande amerikanskt presidentval för att rada upp några punkter som normalt hade fått investerare att tveka.

Men vad är det då som investerare tagit fasta på, vad är det som gör att framtidstro ändå är så pass stark? Optimisten ser flera anledningar till att fortsätta att investera, inte minst att flera länder verkar ha passerat toppen på coronaepidemin och öppnar upp sina samhällen i mer eller mindre stor omfattning. Det innebär att människor åter kan gå tillbaka till sina jobb, att konsumtionen tar fart och att det till och med kan finnas ett uppdämt behov som kommer att ge en snabb topp i försäljningen hos många företag. Det går också att se i olika humörmätningar att skillnaden i bedömningen av nuvarande läge och framtidsutsikter varit extremt stor men att differensen nu i små steg börjat minska, vilket ofta är ett tecken på att vi passerat botten även om bilden inte är entydig. Stimulanser som annonserats är massiva sett ur alla perspektiv och saknar i många fall motstycke i historien, det kommer att ge ytterligare ett tryck uppåt när väl de ekonomiska hjulen börjar rulla och som vanligt sker de största åtgärderna i USA, följt av Japan medan man går försiktigare fram i Europa. Att räntorna sannolikt kommer att vara låga ännu längre än man tidigare bedömt gör också att aktier i relativperspektiv framstår som mer attraktivt. Tar man in allt detta i sin kalkyl, ja då kanske man anser att det är molnfritt.

Men man kan inte låta bli att undra om det också innebär att aktier var extremt undervärderade innan viruset slog till. Ser vi till värderingen av aktiemarknaden idag så är den tydligt högre än såväl fem- som tioårssnittet givet att analytikernas prognoser slår in, och även om vi studerar historiska (verkliga) vinster är kursnivåerna höga idag. Samtidigt är analytiker generellt sett positiva till möjligheterna för bolagen att åter kunna visa en stark vinsttillväxt under 2021, även om det då är från en lägre bas och det är återhämtningen optimisten tar fasta på. I dagens förväntansbild ligger att vinsterna i amerikanska börsbolag kommer att falla med 15–20 procent i år, med botten under andra kvartalet, för att stiga med 25–30 procent under nästkommande år.

Många större börsbolag har en sund verksamhet och starka balansräkningar och när krisen lagt sig talar mycket för dessa åter kommer att stå som vinnare, såsom fallet varit många gånger genom historien. Denna gång kanske man istället ska vara lite vaksam och försiktig när det gäller aktier som bedömts gynnas kraftigt av det rådande läget, inte för att det inte finns en bärande affärsidé eller möjligheter till stigande försäljning eller vinster, utan för att kanske förhoppningarna blir lite väl högt ställda. För att ta ett exempel kan vi titta på det amerikanska företaget Zoom Video Communication som står bakom mötesappen med samma namn, vilken fått ett rejält uppsving under våren. Men det har aktien också, från att vid årsskiftet ha handlats på 67 dollar är kursen nu uppe i 208 dollar, en uppgång på drygt 200 procent och bolaget värderas därmed till 59 miljarder dollar. Är det motiverat eller inte, det kan vi inte med säkerhet uttala oss om idag eftersom vi inte tvärsäkert kan uttala oss om framtiden, men det vi kan säga är att ett börsvärde på 59 miljarder dollar (nära nog dubbelt så mycket som Ericsson) är oerhört mycket och att det kommer krävas stora vinster under lång tid framöver för att fylla de skorna.

Rätt eller fel, det får framtiden utvisa

Tyvärr kommer vi inte veta vem som hade rätt förrän om ett år eller ännu längre fram, då vi kan se tillbaka i backspegeln och konstatera vad vi borde ha gjort. Det är viktigt att hålla koll på vad som händer i en period som präglas av stor osäkerhet, för att se om det påverkar den långsiktiga bilden för dig som individ, din familj eller ditt företag. Men ofta kan det vara så svårt att avgöra det när man står mitt i en turbulent omgivning och det är därför vi i våra marknadskommentarer alltid kommer tillbaka till att det är viktigt att hålla sig till sin grundstrategi för placeringarna till dess en ny strategisk riktning är satt om det skulle behövas.

För hur hade till exempel gått om man hade haft som plan att månadsspara samma belopp varje månad under året? Vi tar Stockholmsbörsen som exempel och ser då att om man investerat 1000 kronor den första handelsdagen varje månad så har man sammantaget placerat 5000 kronor (januari-maj) som i skrivande stund är värda 5152 kronor, alltså en avkastning på cirka 3 procent. Hade man istället hela placerat hela summan vid årsskiftet och stått kvar hela tiden så hade man nu haft kvar 4614 kronor, alltså en nedgång på 8 procent. Värst hade naturligtvis varit om hela kapitalet investerats under inledningen av året och man sedan sålt av i mars vid bottennivåerna då allt kändes som mörkast och sedan inte vågat placera pengarna igen. Då hade det enbart funnits 3452 kronor kvar, en nedgång på drygt 30 procent. Tvärtom gäller naturligtvis också, att om man hade haft is i magen och kristallkulan framme så hade pengarna fått stå på kontot ända fram i mars och sedan hade allt gått in på aktiemarknaden. Men vem av oss kände att det var det rätta den 23 mars?

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.