Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 3 december

Presidentval i USA, nya toppar i antal smittade i Covid-19, nya restriktioner, men också rapporter om att vacciner mot smittan äntligen kan vara på väg. November har varit en minst sagt händelserik månad där vi dessutom fått se en fortsatt stark aktiemarknad, samtidigt som makrostatistiken och framförallt de framåtblickande indikatorerna återigen fallit tillbaka.

Ny president, men inte utan motstånd

I det förra marknadsbrevet tog vi upp tre scenarion vad gällde utfallet i det amerikanska presidentvalet, baserat på hur opinionsundersökningarna då såg ut. Först och främst kan man konstatera att det blev mycket jämnare än prognoserna indikerade och att det faktiskt inte är helt klart hur allt kommer att sluta. Än så länge verkar utfallet kunna bli en kombination av de scenarion vi målade upp, demokratisk seger men med hårt motstånd från Trumps sida, och ett allt annat än smidigt överförande av makten. Att Joe Biden är USA:s nästa president är nog de flesta överens om, men samtidigt är det precis som kunde befaras en rätt märklig situation där den sittande presidenten ifrågasätter legitimiteten i valet, och hävdar att det förekommit massivt valfusk men utan att det kunnat presenteras några bevis för oegentligheter. Samtidigt gav resultatet från senatorsvalet i Georgia inga vinnare och de två posterna som står på spel där kommer att tillsättas genom extraval på andra sidan årsskiftet. Det blir sannolikt ett av de mest bevakade och betydelsefulla senatorsvalen på länge, då demokraterna behöver vinna båda senatorsplatserna för att nå majoritet vilket i sin tur skulle stärka makten för Joe Biden rejält. Prognosen just nu tyder på två jämna val där olika mätningar visar skiftande utfall, men där de republikanska kandidaterna Loeffler och Perdue båda ser ut att ha ett litet försprång relativt motkandidaterna Warnock och Ossoff.

Det befarade kaoset på de finansiella marknaderna vid ett oklart resultat har uteblivit, vilket i sin tur kan tolkas som att marknadens aktörer inte anser att det finns någon oklarhet avseende vem som vunnit valet. Och kanske är det även så att den potentiellt delade makten mellan president och senaten medför att vi inte står inför en så stor förändring av den ekonomiska politiken som det hade varit om demokraterna vunnit allt, vilket i sin tur också kan verka lugnande för marknaden. Osäkerhet och stora förändringar är som bekant något som finansmarknaden avskyr och nu får vi kanske istället ett mindre skifte. Det innebär i sin tur också att den grönare agendan som Biden talat om kan bli svårare att genomföra, det samma gäller de planerade skattehöjningarna som vi tog upp i det förra marknadsbrevet. Däremot är det fortfarande sannolikt att vi kan se fram emot en upptining vad gäller handelsrelationerna mellan USA och Europa, men även att USA kommer att fortsätta att föra en hård linje relativt Kina om än inte med den konfrontationstaktik som Trump använt.

Fortsatt stigande aktiemarknad

Aktiemarknaden har stigit i november, efter att den ökade smittspridningen och osäkerhet inför valet fick börserna att falla under oktober. Samtidigt som resultatet från det amerikanska valet började klarna fick aktiemarknaden ytterligare fart när två studier kring coronavaccin presenterades från läkemedelsföretagen Pfizer och Moderna, vilka visade att två mycket effektiva läkemedel är på väg. Efter det har även AstraZeneca presenterat sin studie, vilken också indikerade att man lyckats ta fram ett bra skydd mot Covid-19. Vaccinationsprogram planeras nu världen över och signaler från såväl läkemedelsföretagen som regeringar tyder på att vaccinationerna kan inledas redan under december och januari. Men det är en extrem logistikövning att tillgängliggöra vaccin på bred front och inte förrän efter sommaren bedöms vaccinationerna genomförts så brett att vi denna väg kan ha bekämpat sjukdomen. Vi bedömer därmed som troligt att även stora delar av 2021 kommer att präglas av restriktioner för både privatpersoner och näringsidkare, vilket kommer att ge avtryck i den ekonomiska aktiviteten.

Aktiemarknaden har dock redan räknat in att vaccinet kommer på plats. De branscher som drabbades värst under pandemin har fått välbehövligt goda nyheter och var också de som visade den starkaste återhämtningen i aktiekurserna i samband med vaccinnyheterna. Något oväntat verkar vi således kunna landa i ett mycket starkt börsår, pandemi och ekonomisk inbromsning till trots. Den amerikanska aktiemarknaden har i skrivande stund stigit med drygt 12 procent sedan årsskiftet och den svenska börsen noterar en uppgång på 11 procent. En förutsättning för att den ekonomiska återhämtningen ska kunna fortgå är att stimulanserna fortsätter, och i korten ligger mycket riktigt såväl nya åtgärdspaket som fortsatt låga räntor. Inget tyder idag på att detta skulle förändras och prognoserna tyder på att vi under åtminstone ett par år framöver kommer att leva kvar i lågräntemiljön.

Bakslag för makroindikatorer

Men det är inte molnfritt, utan på en rad områden finns det fortsatt stora frågetecken kring den ekonomiska utvecklingen. Efter en period då makrostatistiken globalt indikerat förbättringar på bred front, har den senaste tiden visat mer osäkra trender i takt med att smittspridningen åter tagit fart och nya nedstängningar i framförallt Europa inletts. Tyska IFO-index, som mäter humöret i tyskt näringsliv, föll för andra månaden i rad till nivån 90,7 vilket tyder på att återhämtningen i landet bromsats tydligt av den andra vågen av virusutbrott. Nedgången avser i huvudsak framtidsbedömningarna och framförallt noterades ett större fall inom servicesektorn, vilken påverkas i högre grad av Covid-19 än tillverkningssektorn. Även ZEW-index, vilket är en indikator på analytikers bedömning av den ekonomiska utvecklingen i Tyskland och euroregionen, visade en relativt kraftig nedgång för andra månaden i rad. Såväl IFO som ZEW tyder på ett stämningsläge som motsvarar situationen under perioden maj/juni.

I USA visar konsumentförtroendet än så länge inte någon styrka, även om arbetslösheten fortsätter att falla. I oktober var arbetslösheten 6,9 procent, att jämföra med den förväntade nivån på 7,7 procent och 14,7 procent som högst i våras. Konsumtionen är en stor del av amerikansk BNP och innan humöret hos konsumenterna förbättrats lär vi inte kunna se en uthållig återhämtning som inte helt drivs av stimulanser. Kanske är vaccinet nyckeln, men frågan är hur USA kommer att lyckas med att distribuera det till sina medborgare på ett effektivt sätt. Utvecklingen i landet har under hösten varit dramatiskt vad gäller smittspridningen. Sjudagarssnittet för antal nya smittade i USA ligger nu på 179 578 personer per dag, att jämföra med som högst 70 000 personer under vårens första våg. Samtidigt har antalet avlidna i landet mer än fördubblats den senaste månaden och närmar sig nu nivån under april, som är den hittills värsta.

Det är dock rimligt att anta att finansmarknaden lärt sig att tolka och förhålla sig till nyheter kring Covid-19, nedstängningar och kortsiktig osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Med de enorma stimulanserna som ligger på bordet, och mer kan komma, talar mycket för att huvudscenariot framöver är att dagens trender fortsätter. Vi noterar emellertid att i princip samtliga bedömare på den svenska marknaden idag rekommenderar sina kunder att övervikta aktier som tillgångsslag, vilket i sig skulle kunna vara en varningssignal, för när alla springer åt samma håll och något oväntat inträffar så ska alla helt plötsligt byta riktning. Att ha en långsiktig strategi för sitt sparande är viktigt, och att kvarstå vid denna strategi även om det blåser runt omkring brukar i efterhand ofta visa sig vara det klokaste beslutet, så även ett år som detta.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.