Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 28 december

Ett av de värsta åren i mänsklighetens historia går mot sitt slut, och många av oss kan knappt vänta på att vi åter ska kan röra oss och umgås som tidigare. Men dramatiken under året kommer inte märkas när man i framtiden ser tillbaka på utvecklingen för Stockholmsbörsen under 2020, utan det kommer se ut som ett ganska bra börsår med en avkastning något över det historiska genomsnittet. I detta marknadsbrev ser vi tillbaka på året som gått, men tar också avstamp inför 2021 med fokus på värderingen av aktiemarknaden och vad den säger oss. Vi vill också önska alla våra kunder ett gott nytt år!

Vi tar en titt i backspegeln

När vi ser tillbaka på det gångna året så är det med mycket känslor inblandade, det har varit ett dramatiskt år och för många ett år fyllt av motgångar och i vissa fall personliga tragedier. Pandemin tog helt över våra liv och är något vi fått lära oss att leva med. Oavsett om det handlar om vaccinationer, nya utbrott, nedstängningar, eller de sociala och ekonomiska konsekvenser som det innebär för individer, företag och samhällen så kommer nyheter om covid säkerligen att prägla även 2021. När detta marknadsbrev skrivs nås vi av nyheterna om nya mutationer av viruset i Storbritannien, vilket följer på en höst då världen drabbats av virusets andra våg, med ökad smittspridning såväl i Sverige som globalt. Det är långt kvar innan sjukdomen är besegrad, även om vacciner ger förhoppningar om en ljusare framtid.

Även för finansiella placeringar har året varit minst sagt händelserikt. Den nedgång som vi bevittnade på aktiemarknaden under våren saknar motstycke i historien, där rädslan för ett tidigare okänt virus och en nedstängd omvärld tog överhand. Centralbanker och regeringar världen över agerade emellertid beslutsamt med enorma stödåtgärder och vi fick efter det största fallet någonsin också bevittna den snabbaste V-formade börsåterhämtningen någonsin. Efter det har det följt en i princip obruten uppgång från senvåren med kraftigt stigande aktiekurser, med viss reservation för rörelserna runt det amerikanska presidentvalet. På slutet dessutom påeldat av de positiva rapporterna kring kommande vaccin. När vi i efterhand studerar aktiemarknadens årsavkastning för 2020 så kommer den dock inte visa på den dramatik som dolde sig under ytan, utan enbart vittna om en relativt stark börsuppgång i Sverige på runt 10 procent (givet att vi inte får några dramatiska rörelser under årets sista dagar) och i USA till och med något däröver. Dessutom en fortsatt extremt stark marknad för teknikbolag, vilket medfört att exempelvis amerikanska Nasdaq stigit med cirka 40 procent.

I somras kunde vi se en viss återhämtning i ett antal makroekonomiska indikatorer, men som vi tagit upp i tidigare marknadsbrev har vi under hösten fått en viss tillbakagång i takt med att virusutbrottets andra våg blivit allt mer tydlig. En så gott som enig analytikerkår förutspår emellertid att den ekonomiska återhämtningen kommer att få ett bättre fäste under kommande år. Virusets fortsatt härjningar och att gamla oroshärdar som exempelvis konflikten mellan USA och Kina kan blossa upp igen gör att vi inte tror på en spikrak resa men det finns anledning att vara optimistisk. Vi bedömer också det fortsatt kommer ske stora stimulanser, och dessutom riktade åtgärder mot de sektorer som drabbats mest under covidkrisen, vilket kommer ge välbehövligt stöd till återhämtningen.

Vi blickar framåt mot 2021

Många är vi som ser fram emot att vaccinationsprogrammen tar fart och att vi kan få ett utbrett skydd i samhället. Men det saknas inte utmaningar i att vaccinera en stor del av världens befolkning för att uppnå de önskvärda effekterna. Experterna talar om att om allt faller på plats som planerat i Sverige så kan vi se fram emot en normalisering tidigast till sommaren eller hösten 2021. Men placerare som kollektiv brukar ha en förmåga att blicka förbi osäkerheten och istället fokusera på vad som kommer därefter. Dessutom talas det mycket om att investerarnas beteende kanske i än högre utsträckning styrs av två faktorer; FOMO och TINA. Dessa två akronymer ska utläsas som Fear Of Missing Out respektive There Is No Alternative. Med obefintliga räntenivåer, enorma stimulanser, och en till synes obotlig optimism har placerare helt enkelt varit mer rädda för att missa avkastning, (FOMO). Och var har man då försökt att hitta sin avkastning, jo på aktiemarknaden eftersom alternativen inte sett särskilt intressanta ut givet avkastningsprofilen (TINA). Dessa faktorer i kombination med en stärkt makrobild och ljuset i tunneln vad gäller covid, talar för aktiemarknaden, även om det också innebär att alla springer åt samma håll, något som på sikt kan medföra risker.

Men om nu alla flockats kring aktier och börserna stigit kan man fråga sig vad det gör med den framtida potentialen? Det finns såklart olika sätt att beskriva det, och vi har under året försökt visa på olika vägar att sätta den aktuella situationen i ett historiskt perspektiv. Denna gång använder vi oss av två vanliga mätmetoder för att ge en känsla av läget, dels Shiller-P/E, dels det vanliga P/E-talet. Shiller-P/E är en mätmetod där man sätter dagens aktiekurser i relation till vinsterna de senaste 10 åren, det vill säga verkliga vinstutfall, medan de vanliga P/E-talet ställer dagens aktiekurser i relation till den förväntade vinstnivån det kommande året. För båda varianterna väljer vi att studera läget i USA, vilket är världens största aktiemarknad och svarar för över hälften av världens samlande börsvärde. Vi får lämna en liten varning för att det nedan kommer att bli lite av sifferexercis.

Idag värderas den amerikanska börsen med ett Shiller P/E på 33,6 vilket är den näst högsta nivå som någonsin uppmätts, endast överträffat av värderingen i samband med IT-bubblan vid sekelskiftet. Det är alltså över nivåerna vid den stora kraschen 1929 och högre än innan vårens kollaps, och dessutom långt över det historiska genomsnittet på knappt 17. Det vanliga P/E-talet är idag 22,1 vilket är klart över såväl 5-årssnittet (17,4) som 10-årssnittet (15,7). Sedan i somras har P/E-talet för den breda amerikanska aktiemarknaden konstant legat över 20-nivån vilket med bred marginal är över vad vi sett det senaste decenniet. Så oavsett om vi ser bakåt eller framåt är vi idag på en värderingsnivå som vi i princip aldrig sett tidigare. Det kan såklart ha en mängd förklaringar, till exempel att vinsterna är onormalt låga eller fallit snabbt (vilket stämmer), att räntorna är låga (vilket också stämmer), eller att det skett en större förändring i mixen av bolag på börsen till fler bolag med starka tillväxtförväntningar (vilket även det stämmer), men kan likaväl förklaras av att vi är i oklart läge där det är svårt att göra kvalificerade bedömningar (sant), eller att vi till och med är i uppbyggnaden av en finansiell bubbla (vilket vi inte kommer att veta förrän efteråt).

Att 2020 visar på en negativ tillväxt för såväl omsättning som vinster ackumulerat för de amerikanska börsbolagen överraskar inte, prognoserna säger idag att omsättningen kommer att falla med 1,9 procent medan vinsterna väntas backa med 13,6 procent. Men aktiemarknaden tittar sällan i backspegeln utan ser framåt, och en förväntad försäljningsuppgång på 7,9 procent under 2021 väntas föra med sig att vinsterna ökar med hela 22,1 procent, vilket är den högsta årliga vinsttillväxten sedan återhämtningen efter finanskrisen. Inte helt oväntat med tanke på att en återhämtning ligger i korten, och analytiker lägger dessutom ofta optimistiska prognoser som i regel sedan får revideras både en och flera gånger. Värt att notera är att även om vinsterna stiger i linje med prognoserna så kommer värderingen fortsatt att vara högre än det historiska snittet och faktum är att det i princip skulle behövas två år med rekord i vinsttillväxten för att komma tillbaka till historiska nivåer. Och det förutsatt att börsen står still och varken stiger eller faller från dagens nivå.

För den något mer försiktig lagde kan man därmed säga att mycket talar för att marknaden är fullvärderad och att det därmed är upp till bevis för såväl bolagen som aktiemarknaden om vi ska växa i dagens värdering. Men nyligen presenterade Yale-professorn Robert Shiller faktiskt en revidering av sin egen P/E-modell där hänsyn även tas till aktuellt ränteläge, för med obefintliga räntenivåer har faktiskt kartan ritats om. I studien visar man att modellen med god träffsäkerhet prognostiserar aktiemarknadens avkastning under den kommande 10-årsperioden. Idag säger den att vi skulle kunna vänta oss en genomsnittlig årlig real avkastning det kommande decenniet på cirka 5 procent, vilket faktiskt är i nivå med det historiska snittet. Som så ofta annars finns det därmed två vågskålar där det gäller att beakta både risker och möjligheter, och hur vi värderar dessa skiljer sig ofta från person till person och kanske till och med från ett tillfälle till ett annat. För att diskutera dina förutsättningar rekommenderar vi naturligtvis att du tar kontakt med din Säkrarådgivare.

Vi vill också passa på att tacka alla våra kunder för det här året och ser fram emot att återigen kunna möta er personligen under 2021. Gott nytt år!

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.