Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 24 augusti

Efter en sommar som på många sätt varit annorlunda för flera av oss så är det dags att återgå till rutinerna med jobb och skola. De senaste ekonomiska indikatorerna visar att även världsekonomin verkar gå tillbaka till mer av ett normalläge, men förbättringarna sker gradvis och hösten är fortfarande ganska oviss. Under de senaste veckorna har vi fått statistik som visar hur BNP-utvecklingen var under det turbulenta andra kvartalet samt flera framåtblickande indikatorer vilka visar på stigande optimism. Samtidigt har aktiemarknaden fortsatt att stiga och Stockholmsbörsen är nu inte långt ifrån toppnivåerna från inledningen av året.

Rekordnedgångar i BNP under det andra kvartalet

Olika strategier i bekämpningen av Covid-19 har inneburit att länder i varierande omfattning stängt ner samhällena. För Sveriges del har det diskuterats om den något mer försiktiga nedstängningen medfört att landets ekonomi klarat sig bättre än omvärlden eller inte. Facit, eller åtminstone en ledtråd, fick vi i samband med att BNP-utfallen för det andra kvartalet presenterades under sommaren.

Svensk BNP föll under perioden april-juni med 8,6 procent jämfört med årets inledande kvartal och med 8,2 procent i jämförelse med samma period i fjol. Nedgången är den största som noterats för ett enskilt kvartal och för att sätta det i ett historiskt perspektiv var tappet mer än dubbelt så stort som under finanskrisen 2008. Utfallet var emellertid i nivå med de prognoser som gjorts och det var således ingen överraskning med en nedgång av denna kaliber. Men utvecklingen har trots allt varit bättre än för EU-regionen som helhet, där nedgången totalt sett var 11,9 procent jämfört med utfallet under årets inledande tre månader. Bland de värst drabbade länderna är Spanien, vars BNP backade med närmast osannolika 18,5 procent, medan regionens ekonomiska motor Tyskland klarade sig något bättre med en nedgång på 10,1 procent.

Även om epicentrum för pandemin under våren var i Europa så är trenden likartad över hela världen. Bland de större ekonomierna märks en nedgång på cirka 8 procent i såväl Japan som USA medan Storbritanniens BNP föll med drygt 20 procent. Samtidigt har övriga nordiska länder presenterat statistik som tyder på att de klarat sig något bättre än Sverige, Danmarks BNP backade med 7,4 procent, medan Finland endast hade ett fall på 3,2 procent. Norge har i skrivande stund inte publicerat utfallet för det andra kvartalet (kommer den 25 augusti), men prognoserna tyder på en nedgång i nivå med Sverige. Det är för tidigt att göra bokslut för den ekonomiska påverkan, länderna är också i olika faser av utvecklingen och en korrekt totalbedömning kanske inte låter sig göras förrän om ett år eller mer. Oavsett så kan vi se att skillnaderna kanske inte är så stora som man kunde väntat sig och det lär ge bränsle åt diskussionerna för hur man bäst hanterar kriser likt denna i framtiden.

Indikatorer pekar på en återhämtning

OECD:s ledande indikator, som visar på ekonomiska trender, fortsätter i den senaste mätningen att stärkas från bottennivåerna i våras om än i en något långsammare takt än i juni då återhämtningen tog fart. Det är en utveckling som går igen i samtliga större globala ekonomier men där man på totalen kan notera att vi ännu har en bit tillbaka till aktivitetsnivåerna som rådde innan krisen bröt ut, och att vi fortsatt är tydligt under den långsiktiga tillväxttrenden i stora delar av världen.

Även ett sammanvägt globalt inköpschefsindex, vilket är en vanligt använd indikator för humöret i service- och tillverkningsindustrin, visar på tydliga förbättringar. I mätningen för juli noterar vi att indikatorn för första gången på sex månader passerade 50-nivån, vilket innebär att det nu är fler som tror på en förbättring från dagens situation än de som tror på en försämring. Precis som för OECD:s ledande indikator har återhämtningen varit snabb från bottennivån som noterades i april. Faktum är att signalerna i Europa varit oväntat starka, där Storbritannien nu visar femårshögsta och Frankrike och Tyskland de högsta nivåerna de senaste två åren. Samtidigt har exempelvis USA en mer oförändrad trend medan det för Japan är en fortsatt negativ utveckling, vilket ger oss signalen att världsekonomin inte riktigt är i fas ännu. För tillväxtländerna går trenden än mer isär, ser vi till de fyra största länderna visar Kina och Ryssland på tydlig återhämtning, medan det exempelvis i Brasilien och framförallt Indien fortsatt indikeras en avmattning i den ekonomiska aktiviteten.

Tar man ett steg vidare och ser till statusen i olika globala branscher så kan noteras att fordonsindustrin visar en tydlig återhämtning och just nu har det mest positiva stämningsläget, vilket återspeglar att tillverkningen åter tagit fart och efterfrågan från konsumenter i framförallt Europa ökat under sommaren. Andra branscher som också börjat vädra morgonluft är exempelvis kemisektorn, hälso- och sjukvård, dryckestillverkare, samt tillverkare av byggmaterial. I andra änden av skalan återfinns alltjämt turistnäringen, vilket inte behöver någon vidare förklaring givet läget i världen.

Och börsen fortsätter att stiga

Att BNP-kollapsen ligger bakom oss är de flesta bedömare ense om, samma sak gäller att återhämtningen är tydlig på många håll i världen. Samtidigt fortsätter Covid-19 att sprida sig i världen i oförminskad omfattning, där antalet nya smittade den senaste tiden verkar stabiliserats runt 250 000 personer per dag och antal nya dödsfall mer eller mindre legat på 5 500 dagligen den senaste månaden. Men uppfattningen att det värsta ligger bakom oss, starka stimulanser från regeringar och centralbanker, och det faktum att den initiala panikkänslan lämnat många medför att det finns grogrund för de börsuppgångar som vi kunnat se. Stockholmsbörsen är nu bara några procent under toppnivåerna från i februari och i USA är breda S&P500 redan tillbaka, medan Nasdaq-index passerade den tidigare toppnivån redan i juni och nu stigit med hela 24 procent under året. Det kan diskuteras om det gått för snabbt och om det är rimligt med en så snabb återhämtning samtidigt som världen hamnat i en ekonomisk nedgång som saknar historiskt motstycke. Inte minst då värderingarna på aktiemarknaden också kan te sig höga i jämförelse med tidigare nivåer. Men samtidigt kan man konstatera att rädslas och oron som ledde till det snabba börsfallet tidigare i år, vilket också var den snabbaste nedgången historiskt sett, kanske inte heller var fullt ut motiverat.

Som vi lyft fram ett antal gånger under våren är det av stor vikt att redan innan kriser uppstår ha en handlingsplan för hur och vad man vill göra med sina placeringar, där det bästa rådet ofta är att från start sätta en finansiell plan som man kan stå fast vid även när det blåser och inte låta magkänslan styra när det stormar som mest. Även denna gång har det rådet varit bra och hade man exempelvis månadssparat (insättning den första varje månad) på Stockholmsbörsen under 2020 hade avkastningen idag varit omkring 10 procent, att jämföra med om du placerat alla pengarna vid ingången av året då avkastningen istället blivit 2 procent. Men den största risken är naturligtvis att man övergett sin sparplan när det såg som värst ut och sålt, och i det läget låst in en ganska stor förlust. Det svåra är då att fatta det omvända beslutet, det vill säga att återgå till den tidigare sparplanen.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.