Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 20 januari

Stormningen av den amerikanska kongressen gav en dramatisk start på 2021, vars konsekvenser ännu är för tidigt att uttala sig om. Vaccinationsprogrammen mot Covid-19 rullas nu ut i många länder och ger hopp om en ljusare framtid, men det saknas inte utmaningar. Trots det turbulenta fjolåret fortsatte inflödena till fondsparande och framförallt till aktiefonder, vi tar en titt på några av trenderna under 2020 och speciellt på utvecklingen bland Sverigefonderna.

Gigantiskt stimulanspaket väntas från Biden

Inledningen av 2021 har varit minst sagt dramatisk, åtminstone politiskt sett. Stormningen av den amerikanska kongressen den 6 januari kommer gå till historien som en av de mest anmärkningsvärda händelserna någonsin. Konsekvenserna är svåra att överblicka men en instabilitet i världens största ekonomi, vars aktiemarknad dessutom svarar för över hälften av världens samlade börsvärde, kan naturligtvis få återverkningar globalt. Än så länge verkar dock omvärlden, trots sin häpnad för det inträffade, ta det hela med visst jämnmod. Allt är emellertid på plats för landets 46:e president Joe Biden att tillträda, och en av hans första åtgärder väntas bli att sjösätta det annonserade stimulansprogrammet på 1900 miljarder dollar. I programmet finns åtgärder för att öka bekämpningen av Covid-19 och samtidigt ge stöd för den ekonomiska återhämtningen i landet. Det handlar dels om direkta bidrag till medborgarna, dels utökat stöd för arbetslösa samt åtgärder på regional- och delstatsnivå. Med demokraterna i förarsätet i såväl representanthuset som senaten lär Biden snabbt kunna få igenom sina åtgärdsplaner. Aktörerna på den finansiella marknaden har redan räknat in att programmet kommer, vilket märkts av i såväl prognoserna för inflation och tillväxt i USA, men även genom att bolag som väntas gynnas av åtgärdsprogrammet haft en starkare kursutveckling.

Samtidigt rullas nu vaccinen mot Covid-19 ut globalt, och framåt våren väntas de mest utsatta riskgrupperna fått vaccinationsskydd. Med ytterligare utbredning av vaccinationsprogrammen i kombination med en väntad säsongsmässig nedgång i smittspridningen bedöms människor i Europa, USA och delar av Asien kunna återgå till mer normala liv under eller efter sommaren. Men utvecklingen går inte lika snabbt överallt och vaccinationsprogrammen har i vissa delar av världen inte ens inletts, bland de länder där störst utmaningar väntas nämns ofta Indien, Sydafrika och Brasilien. Vissa av vaccinen måste hanteras varsamt och de logistiska utmaningarna ska inte underskattas. Det finns därmed en risk att vi kommer att se en tudelad utveckling i återhämtningsfasen, där vissa regioner kan få kämpa längre än andra med nedstängningar och därmed utdragna ekonomiska konsekvenser. När vaccinen presenterades i november var det inte minst på tillväxtmarknaderna vi noterade en stor optimism. Men vi bedömer att man inte kan utesluta bakslag och förnyad osäkerhet åtminstone i ett medellångt perspektiv, medan bedömningen bland experterna är att tillgången på vaccinen på längre sikt kommer att vara god och att även de vaccin som lättare kan fraktas och förvaras då kommer fler tillgodo.

Globalfonder lockar mest

Fondbolagens förening presenterade nyligen en sammanställning av fondåret 2020 och vi tycker att det finns en hel del intressant i rapporten. Den oro som covidpandemin innebar under årets första kvartal satte rejäla spår i fondsparandet, värdena föll kraftigt när spararna sålde sina innehav i snabb takt under framförallt mars. I den detaljerade statistiken kan vi se att det var störst utflöden i Sverigefonderna, under mars var nettouttaget hela 22,3 miljarder efter ett uttag om 6,9 miljarder under februari då oron för pandemin först tog fart. Räknar vi samman alla kategorier som Fondbolagens förening följer upp var det totalt 98,3 miljarder kronor i utflöden under mars. Många kategorier hade ett utflöde på ett antal procent av fondförmögenheten, men de mest utsatta såg utflöden på omkring 10–15 procent av förvaltad volym. Ett sådant försäljningstryck påverkar självklart fonden på flera sätt och inte minst riskerar att rubba sammansättningen av tillgångarna ordentligt. Som vi skrev om under året stängde också ett antal räntefonder handeln då man inte kunde garantera att alla andelsägare annars behandlades likvärdigt.

Ser vi istället till helåret gjorde fondspararna i insättningar om sammantaget 75,9 miljarder kronor, och vid årsskiftet uppgick den samlade fondförmögenheten till 5455 miljarder kronor vilket är en rekordhög nivå. Trots turbulensen stängde som bekant aktieåret på plus efter en nästan osannolik återhämtning, vilket naturligtvis bidrog till utvecklingen. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder (räknat i kronor) med 4 procent, men med stor variation mellan olika regioner och inriktningar. Till exempel steg Sverigefonderna i genomsnitt med drygt 19 procent medan globalfonderna steg med knappt 3 procent och flertalet tillväxtmarknader uppvisade en negativ avkastning.

Den största delen av nysparandet gick till aktiefonder, med 67 miljarder kronor, men även bland korta och långa räntefonder kunde noteras nettoinflöden med 17,8 respektive 13,8 miljarder kronor. Kanske något förvånande med tanke på avkastningspotentialen, men ska nog ses som en tillfällig parkering av kapitalet. Inom kategorin företagsobligationsfonder skedde däremot ett utflöde på motsvarande 1,6 miljarder kronor. Även blandfonder och hedgefonder hade utflöden under året. Blandfonderna minskade med 14,9 miljarder kronor, medan hedgefonderna hade ett nettouttag på 11,2 miljarder.

Det är även värt att notera att störst inflöden skedde till globalfonder (37,9 miljarder) och branschfonder (35,9 miljarder, vilket kan antas i stor utsträckning är fonder med inriktning mot teknologi/IT). Samtidigt gjordes det nettouttag från fonder med regional inriktning, såsom Nordamerikafonder, Rysslandsfonder och Asienfonder. Ytterligare en intressant trend är att sparandet i indexfonder avtog, för första gången sedan 2013 översteg sparandet i aktiv förvaltade aktiefonder sparandet i indexfonder. Endast 16 procent av inflödet till aktier skedde via indexfonder.

Vi tar en närmare titt på Sverigefonderna

Vi väljer att titta lite djupare på utveckling inom kategorin Sverigefonder. Bland Sverigefonderna är det mest uppseendeväckande den extremt starka uppgången bland småbolagsfonderna. Går man igenom topplistan bland de svenska småbolagsförvaltarna finns ett flertal som under fjolåret kunde uppvisa en avkastning på över 40 procent och kategorin gav spararna en genomsnittlig värdeökning på drygt 30 procent. Det i sig är anmärkningsvärt, men kanske i än högre grad om vi dessutom tar in att det följer på den rekordhöga avkastningen under 2019 då svenska småbolagsfonder gav en avkastning på över 40 procent (i genomsnitt!!!). Topptrion bland småbolagsfonderna under 2020 var förvaltarna Enter, Evli och Spiltan vilka samtliga presterade avkastningar på 55 procent eller mer.

Även bland de ”vanliga” Sverigefonderna var avkastningen bra under 2020, många fonder lyckades att prestera långt över indexnivå med värdestegringar som i flera fall låg i spannet 20–30 procent och någon som till och med lyckades bättre än så. Förvaltare som kunnat exponera sig mot småbolag kan antas haft större möjlighet att följa med på den framgångsvågen, medan de som fokuserat på större bolag sannolikt haft det kämpigare att hävda sig i konkurrensen. Men också aktiva val av enskilda aktier har fått stor betydelse under ett år som detta då det varit extrema svängningar på börsen. Bland de förvaltare som under fjolåret lyckades bäst märks bland annat Handelsbanken, Skandia, Cliens och Lannebo. Intressant är också att flera av fonderna i toppskiktet har en utpräglad hållbarhetsinriktning, vilket är ett tema som tydligare kommit i fokus under 2020 även på andra marknader.

Det som också är värt att analysera är hur de billiga indexfonderna klarade sig under året, och vi får leta långt ned i listorna innan vi hittar dessa. Om vi går igenom de omkring 250 fonder som är inriktade mot den svenska aktiemarknaden, såväl små som stora bolag, framgår att så gott som samtliga småbolagsfonder under 2020 gick bättre än indexfonderna men också att i runda tal 80 procent av de aktivt förvaltade storbolagsfonderna klarade sig bättre än indexfonderna. En förklaring är småbolagens starka utveckling, då det saknas indexfonder med inriktning mot småbolag och många indexfonder är inriktade på börsens absolut största bolag. Dessutom är det teoretiskt så att aktiva förvaltare i turbulenta tider kan tillföra ett mervärde genom att utnyttja felprissättningar och/eller vara mer långsiktiga i sina innehav eller på andra sätt bidra med aktiva bedömningar som leder till ökad avkastning för sina andelsägare. Åtminstone detta år verkar det som om teori och praktik gått hand i hand, men som vanligt är det ingen absolut sanning utan det finns gott om exempel även detta år på aktiva förvaltare som misslyckats att skapa en meravkastning.

Valet av förvaltare är något som man bör lägga tid på att göra och det kan vara ett gott råd att kombinera fonder med olika inriktning på marknaden, till exempel genom att välja både småbolagsfonder och fonder inriktade mot större bolag. Över tid, och lite beroende på definitioner, har småbolagen svarat för 15–30 procent av det samlade värdet på Stockholmsbörsen vilket kan vara en utgångspunkt i fördelningen mellan stora och små bolag i den egna portföljen. Det bör i sammanhanget också nämnas att hur avkastningen var det senaste året egentligen säger väldigt lite, eller ingenting, om hur utvecklingen kommer att vara i framtiden. Det innebär att årets vinnare tyvärr också kan vara nästa års förlorare och tvärtom. Ett sätt att resonera kan då vara att antingen kombinera en aktiv fond inriktad mot större bolag med en indexfond för att undvika att lägga alla ägg i samma korg, eller att välja två aktiva förvaltare med lite olika stil. Sätter man sedan ihop dessa med en småbolagsfond så ger det en bra exponering mot den svenska aktiemarknaden. Liknande resonemang kan naturligtvis appliceras även på andra marknader, regioner eller branscher. Tala gärna med din rådgivare för att diskutera hur din portfölj kan byggas upp.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.