Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 15 juli

Med ett galet halvår bakom oss stannar vi upp och gör en bedömning av det aktuella läget. Vi studerar den senaste utvecklingen för corona-epidemin, tar pulsen världsekonomin och konstaterar även att aktiemarknaden i stort sett är tillbaka på samma nivå som vid årsskiftet. Vi passar även på att önska alla våra kunder en bra sommar trots de annorlunda förutsättningar som råder detta år.

En ny våg i USA

Det som startade i Kina och sedan tog fäste i Europa har sedan dess spridit sig över hela världen med totalt 13,3 miljoner bekräftade fall av covid-19 och drygt 576 000 avlidna. Fortfarande är det så att nya antal fall stiger, där den hittills högsta nivån för en enskild dag inträffade så sent som fredagen den 10 juli. Efter en initial period då framförallt Italien, Spanien och Frankrike drabbades, så förvärrades snabbt och spred sig över resten av Europa och övriga delar av världen. Utvecklingen i Europa som helhet har emellertid planat ut under de senaste veckorna, och de största ökningstalen absolut sett finner vi nu i Indien, Brasilien och USA vilka tillsammans står för mer än hälften av alla nya fall de senaste dagarna.

Utvecklingen i USA ger ett varnande exempel då smittan de senaste veckorna åter tagit fart efter att landet börjat öppna upp, men denna gång i andra delstater än de som drabbades värst under våren. Trenden har förvärrats betydligt sedan mitten på juni, med nära nog dubbelt så många insjuknade jämfört med när situationen i New York och New Jersey var som värst. Sjudagarssnittet i USA är i skrivande stund 62 243 nya smittade personer, medan den högsta nivån under inledningen av april var 32 459 personer. Denna gång är det huvudsakligen de folkrika delstaterna Kalifornien, Texas och Florida som drabbas och nya obehagliga rekordnivåer noteras på flera håll i landet. Denna ovälkomna utveckling har också fått delstaterna att snabbt dra tillbaka de minskade restriktioner som tidigare annonserats. Det är just en sådan utveckling som de flesta är rädda för, att vi inte kan gå tillbaka till normalläge utan att det omgående möts av ökad spridning av viruset, med såväl mänskliga tragedier som stor påverkan på samhället i övrigt.

För Sveriges del har mycket handlat om vårt sätt att hantera krisen, vilket står i skarp kontrast till omvärlden. Som ekonomer kan vi naturligtvis inte göra några kvalificerade bedömningar kring vad som är rätt eller fel i detta avseende men kan konstatera att antal avlidna i Sverige sett i relation till befolkningsmängd är femte högst i världen (borträknat småländer som San Marino och Andorra) och att vi har långt högre dödstal än våra nordiska grannar som ligger 5-12 gånger lägre i relation till befolkningsmängd. Men samtidigt har Sverige lägre nivåer än exempelvis Storbritannien som valde att stänga ned landet, och även betydligt under nivåerna för New York och de övriga delstater som drabbats hårt på den amerikanska östkusten. Trenden går oavsett jämförelser åt rätt håll, och sjudagarssnittet för antalet insjuknade i Sverige är på den lägsta nivån sedan månadsskiftet mars/april och antalet dödsfall likaså.

Trots allt lite ljusare i världsekonomin

Europa, med undantag för Ryssland, har kommit längre i processen än framförallt Nord- och Sydamerika och hanteringen av virusspridningen är till synes mer under kontroll. Det har också inneburit att samhällena börjat öppnas upp och att optimismen ökat en aning från det mörker som rådde för ett par månader sedan. Ett bevis för detta är inköpschefsindex för såväl tjänstesektorn som industrin i regionen förbättras, framförallt var utvecklingen för tjänstenäringen positiv under junimätningen. Fortfarande visar indikatorerna dock på nivåer under 50-nivån, vilket är gränsen då fler bedömare är positiva än negativa till utvecklingen. Det är också värt att notera att denna mätning hela tiden jämför med stämningsläget för en månad sedan, och att det skulle vara fler positiva denna gång än för en månad sedan var nog de flesta analytiker överens om, men det är trots detta en bra signal för den europeiska ekonomin och trenden är definitivt åt rätt håll.

Den senaste uppdateringen av OECD:s ledande indikator, som mäter aktiviteten i världens största länder, presenterades under förra veckan och visade också på en tydlig förbättring för flertalet av de större ekonomierna. Bottennivåerna i våras var i många fall rekordlåga, och indikatorn visar att aktiviteten ännu inte är tillbaka på samma nivå som innan coronakrisen och den är samtidigt klart under den långsiktiga trenden, men vändningen den senaste tiden är uppenbar. Kina sticker i sammanhanget ut och är i tillbaka på samma nivå som under inledningen av året, samtidigt är det också tydligt att Europa kommit längre i återhämtningen än exempelvis USA.

I USA är fokus fortsatt styrt mot arbetsmarknaden, och antalet nyanmälda arbetslösa är alltjämt på nivåer långt över vad vi sett innan coronakrisen och ligger nu på cirka 1,5 miljoner personer per vecka. Det är betydligt lägre än topparna för ett par månader sedan som låg på över 6 miljoner, men totalt är det rekordhöga 50 miljoner amerikaner som de senaste månaderna uppgett att de förlorat sitt jobb och sökt arbetslöshetsunderstöd, vilket saknar motstycke i den statistik vi kan följa. När antal smittfall återigen stiger i USA finns dock en uppenbar risk att vi åter kan se en försvagad sysselsättning och med den en förnyad osäkerhet på de finansiella marknaderna.

Börsen tillbaka på ruta ett?

Det finns nog en och annan som höjer på ögonbrynet när man ser vad som händer med smittspridningen, hur den globala ekonomin påverkats och sedan kan konstatera att såväl Stockholmsbörsen (OMXPI) och den amerikanska aktiemarknaden (S&P500) i princip är oförändrade sedan årsskiftet, och att tekniktunga Nasdaq står hela 16 procent över nivån vid inledningen av året och mer än 5 procent högre än vid coronautbrottet. Det är alltså nästan som om aktiemarknaden missat en av de mest dramatiska händelserna i den globala ekonomins historia. Studerar vi värderingen av den amerikanska aktiemarknaden så är den på höga nivåer, relativt historiska vinster handlas den på samma nivåer som vid årsskiftet och dagens nivå överträffas egentligen enbart av situationen år 2000. Ser vi istället på framåtblickande prognoser av bolagens vinster, så värderas idag aktiemarknaden med en premie på 40-50 procent relativt historiska genomsnittsnivåer och även här får vi gå tillbaka till IT-haussen runt sekelskiftet för att hitta samma optimistiska framtidstro på aktiemarknaden. Med det sagt så finns det fog för att anta att räntorna kommer kvarstå på en låg nivå, att stimulanserna kommer leta sig igenom systemen till börsbolagen och att vissa branscher kommer att klara sig väldigt bra även framledes givet den utveckling vi ser, vilket är några av de faktorer som bidrar till det positiva stämningsläget. Så som vi tidigare lyft fram i våra marknadskommentarer är det svårt att säga om dagens nivå på aktiemarknaden är rimlig eller om vi är på toppen av denna börscykel. Vi nöjer oss med att konstatera att det denna gång, liksom så många gånger förr, hittills har lönat sig att vara kall och inte sälja i panik när det blåste som värst för ett par månader sedan. Samtidigt utgår vi från att resten av året kan bjuda på mer än en överraskning vad gäller händelseförloppet och att det finns all anledning att följa utvecklingen även framledes.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.