Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 7 april

Sysselsättningsstatistiken börjar nu ramla in, och den tyder inte oväntat på att vi kommer att få en snabbt stigande arbetslöshet världen över. Olika mätningar visar också att konsumenterna blir allt försiktigare, såväl i sitt agerande som i sin bedömning om framtiden. Det är för tidigt att säga om alla dessa signaler kommer att bli verklighet eller om det är rädslan och osäkerheten som talar. Vi väntar oss att tongångarna från börsbolagen kommer vara samstämmigt negativa när vi nu går in i rapportsäsongen för det första kvartalet, ett första smakprov fick vi när H&M presenterade sin rapport under förra veckan. Frågan är dock om investerarna redan tagit höjd för dåliga nyheter.

Det är oklart vad de slutgiltiga effekterna på arbetslösheten blir när samhället stannar upp, men sysselsättningen är definitivt något som kommer att vara i fokus under de kommande månaderna, och en utveckling som vi följer noggrant. Under mars varslades 36 800 personer i Sverige, vilket är klart högre än den tidigare rekordnivån på 22 000 personer från november 1992, och det är tveksamt om april kommer att vara bättre. Regeringens egna prognoser tyder på att arbetslösheten under året kan stiga till runt 9 procent, medan andra prognoser tyder på ett ännu dystrare utfall med i vissa fall långt över 10 procents arbetslöshet redan i sommar, och det snabba förloppet oroar helt klart.

I USA har samtidigt nyanmälda arbetssökande slagit rekord två veckor i rad, med långt högre nivåer än under exempelvis finanskrisen, och när sysselsättningsstatistiken för mars presenterades i fredags så var även dessa klart sämre än väntat. Antal sysselsatta föll med 701 000 personer, att jämföra med den förväntade nedgången på 100 000 personer och ökningen på 275 000 i februari. Det är anmärkningsvärt då undersökningen för sysselsättningen baseras på intervjuer till och med den 12 mars, alltså innan den värsta utvecklingen kopplad till Covid-19 tagit fart i USA. Det gör att vissa bedömare talar om att mellan 10 och 30 miljoner jobb kan försvinna i landet på bara två månader. Oavsett om det materialiseras eller ej kan man konstatera att dagens snabba förlopp saknar motstycke, det som vid finanskrisen gradvis skedde på 1–2 år händer nu på 1–2 månader.

Oundvikligen kommer arbetslösheten att öka, vilket i sin tur får konsekvenser på konsumtion och investeringsvilja. På måndagsmorgonen möttes vi också av en svag utveckling för SEB:s Boprisindikator, vilken visar hushållens förväntningar på bostadsmarknaden som differensen mellan de som tror på stigande priser och de som tror på fallande priser. I april visade indikatorn det största fallet under de 17 år som SEB utfört mätningen, och landade totalt på minus 20. Studerar vi mätningen lite mer noggrant framgår att 22 procent av hushållen tror på stigande priser medan hela 42 procent bedömer att fallande priser är det mest sannolika. För att jämföra var motsvarande siffror förra månaden att 55 procent trodde på uppgång och bara 8 procent såg framför sig prisfall på bostäder. Viktigt att påpeka är dock att vi ännu inte sett någon rörelse i de faktiska bostadspriserna utan detta ligger i sådana fall framåt i tiden. Men oavsett hur priserna faktiskt kommer att röra sig så ger det en tydlig indikation på ett ändrat humör bland konsumenterna.

Svaga signaler från börsbolagen väntas

Ett bolag som påverkas kraftigt av utvecklingen är H&M, inte bara genom att länder vidtagit åtgärder som tvingat företaget att stänga sina butiker utan även genom ett generellt förändrat beteende hos konsumenterna. I bolagets kvartalsrapport som presenterades under förra veckan uppger H&M att 3778 butiker håller stängt, motsvarande nära nog 75 procent av totalt antal butiker, och att försäljningen under mars föll med hela 46 procent jämfört med samma månad i fjol. För att möta krisen vidtar bolaget långtgående åtgärder, som att omförhandla butikshyror, dra ned på investeringar samt se över inköp, och tiotusentals anställda väntas beröras av permitteringar eller andra förändringar. Men det kommer naturligtvis också bli mycket kännbara följdeffekter för bolagets underleverantörer, och för alla de som levererar varor och tjänster till de som nu permitteras när dessa i sin tur förändrar sina konsumtionsmönster.

Tyvärr kommer nog de närmaste veckornas kvartalsrapporter från såväl svenska som internationella börsbolag låta mer eller mindre på samma sätt, en kraftig nedgång i försäljning som möts av kraftfulla besparingsåtgärder. Frågan är bara om den börsnedgång som varit faktiskt redan fångar delar av dessa negativa nyheter? Efter H&M:s svaga rapport steg faktiskt aktien trots de bleka utsikter som företagsledningen gav, vilket åtminstone i detta fall ger oss signalen att mycket redan kan antas återspeglas i börskursen. Tror vi på att det är en relativt kort påverkan av coronakrisen, mer av den ekonomiska V-kurva vi tog upp i förra veckans kommentar, så är det mer troligt att vi sett den värsta fasen vad gäller aktiemarknadens utveckling. Det som skulle kunna tala för det är att vi redan nu ser tecken på att länder som Italien kan ha passerat kulmen vad gäller virusutbrottet, vilket ger en lite strimma av hopp att vi i sommar kan gå mot en normalisering. Innan krisen var företagen generellt också välkapitaliserade och konsumenterna hade en relativt stabil grund att stå på, och möjligheten att absorbera den negativa utvecklingen borde på totalen vara god. Men om spridningseffekterna blir större, med fortsatt stigande arbetslöshet, allt lägre konsumtion, och en negativ spiral som ger en tydligare påverkan på bostadspriser i en mer utdragen U-kurva så är det nog för tidigt att ropa faran över.

När vi ser hur strateger på investmentbankerna resonerar kring vinstutvecklingen för amerikanska bolag på S&P 500 ser det vid en första anblick inte alltför dramatisk ut, i genomsnitt räknar de med att vinsterna bara kommer att falla med 4,5 procent under året. Man kan emellertid fundera på om det beror på att alla inte hunnit justera sina antaganden, eller om effekterna faktiskt inte blir större än så. Vi lutar nog åt det första, och noterar att till exempel Goldman Sachs i sina senaste prognoser talar om vinstfall på över 30 procent under 2020. Får de rätt så kommer de övriga att behöva följa efter med nedjusteringar av sina prognoser vilket skulle kunna lägga en våt filt över aktiemarknaden ytterligare en tid.

Läget förändras just nu dag för dag, och det är i perioder av denna sorts osäkerhet som det är viktigt att fortsätta sprida sitt sparande över tid, att hålla fast vid långsiktigheten och att aldrig ha större exponering i risktillgångar än vad man klarar att bära i kärvare tider.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder.

Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.