Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 6 maj

Stora rörelser på de finansiella marknaderna skapar osäkerhet hos många placerare och det finns tecken på att privatpersoner tryckte på säljknappen som aldrig förr under mars. Historiskt har det visat sig kostsamt att avvika från sin plan. Att hålla fast vid sin strategi innebär att man inte bör agera på magkänslan även när det känns jobbigt, men det är inte nödvändigtvis det samma som att ”sitta still i båten”. Samtidigt verkar det bli alltmer tydligt att den ekonomiska nedgången kommer att hålla i sig, med fortsatt stigande arbetslöshet och spridningseffekter som fallande bostadspriser. Men när vi kommer ut på andra sidan lär de extrema stimulanser som nu sjösatts förstärka återhämtningen.

Vikten av en finansiell plan, och att hålla fast vid den

Efter en nedgång på omkring 30 procent så har Stockholmsbörsen därefter stigit med 20 procent, och fortsatt är svängningarna stora även under enskilda dagar. Det belyser också problemet med att försöka ha timing med sina investeringar. När den stora nedgångsfasen inleds är privatinvesterare generellt passiva och avvaktar, men när fallet blir så stort som i år kommer det ofta till ett läge när det smärtar för mycket och till slut trycker man på säljknappen. Inte sällan är detta nära bottennivåerna, precis innan en rekyl startar. Även denna gång verkar mönstret återupprepat sig och i Sverige såg vi exempelvis rekordstora försäljningar av globalfonder under mars månad. Efter en stor nedgång blir återhämtningen ofta snabb och en ny form av panik kan infinna sig, man ställer sig frågan om man sålde på botten och är rädd att missa den nya uppgången. Risken är naturligtvis att köp då sker nära en tillfällig topp innan det kan vända ned igen. Inte minst är det vanligt med nya nedgångsfaser om man som nu står inför en utdragen försvagning av ekonomin där det stötvis kommer ny information kring BNP-utvecklingen, sysselsättningen och bolagens vinster.

Det finns mängder av studier på området och det är en naturlig reaktion hos oss människor att vilja agera och skydda det kapital som vi mödosamt sparat ihop. Vi vet också att det ungefär en gång per decennium kommer ett större börsras, ofta ganska oväntat och sällan av samma anledning som den förra nedgången, och att fallet i värsta fall kan vara på 40–50 procent. Vi vill emellertid upprepa att det är viktigt att man tillsammans med sin rådgivare har satt rätt risknivå på sparkapitalet från start och att man verkligen funderat igenom vad som i värsta fall kan hända på kort och lång sikt, samt när i tiden man behöver sitt kapital. Är detta grundarbete på plats så gäller i de allra flesta fall att stå kvar vid sin strategi, vilket inte med nödvändighet ska förväxlas med det slitna uttrycket att sitta still i båten. Att sprida sitt sparande över tid, via till exempel månadssparande, är ett utmärkt sätt att också sprida risken när man bygger sin portfölj, likaså att reallokera kapitalet med viss periodicitet, det vill säga att återställa risken i portföljen efter större upp- och nedgångar. Det är inte att sitta still utan att hålla fast vid sin strategi och finansiella plan.

Vilka aspekter är då viktiga för att avgöra hur väl förvaltningen lyckas? Naturligtvis är fördelningen mellan risktillgångar som aktier och räntebärande instrument av största betydelse för den långsiktigt förväntade avkastningen på portföljen, men det finns en rad faktorer som också bör beaktas för att man faktiskt ska kunna nå till det avkastningsmålet. Två enkla vägar att förbättra sin avkastning är att välja kostnadseffektiva förvaltningsprodukter (oavsett om valet står mellan indexfonder och aktiva fonder, eller andra investeringsinstrument så är priskomponenten viktig) och att välja rätt typ av skal att placera sina tillgångar i (depå, ISK eller försäkring) givet de förutsättningar som gäller för respektive individ. Att välja rätt struktur på förvaltningen kan vara lika viktigt som att sätta rätt risknivå.

Går vi sedan vidare till den löpande hanteringen när förvaltningen väl inletts så finns ytterligare ett antal parametrar som ofta lyfts fram, den ena är att återkommande se över kapitalet så att rätt risknivå bibehålls genom exempelvis en reallokering av kapitalet till ursprungsfördelningen. Det är trots sin enkelhet ofta ett bra alternativ för att hantera portföljens risk, man köper när det gått ned och säljer av när det gått upp. En annan faktor är att ta fram en strategi för hur kapitalet slutligen ska tas ut och användas, vilket kanske är än mer viktigt om det gäller pensionskapital. Men som viktigaste faktor lyfts ofta fram värdet av en rådgivare som ser till att punkterna ovan hanterats och dessutom kontinuerligt kan diskutera med och påminna sin kund om vilken risk man har, varför man valde aktuell strategi för sin förvaltning och därigenom reducera impulserna att vilja göra förändringar när det rör sig kraftigt på börsen. Studier visar att de som frångår sin strategi i genomsnitt har 1–2 procent lägre årlig avkastning än om de hållit fast vid sin ursprungliga plan.

Ekonomiska indikatorer faller på bred front

Inköpschefsindex är en ofta använd indikator för att se åt vilket håll det blåser i industri- och tjänstesektor. En rad frågor ställs till företagen som uppger om läget förbättrats eller försämrats, en nivå på 50 innebär att det är lika många som ser positivt som negativt på den aktuella situationen, vid lägre nivåer är pessimisterna fler och tvärtom vid nivåer över 50. Undersökningen för svensk industri avseende april presenterades i måndags och visade på en fortsatt mycket svag utveckling, indexet föll till 36,7 från föregående månads nivå på 42,6. För att sätta det i perspektiv var det den lägsta nivån sedan finanskrisen 2009, och det går också att jämföra med snittet de senaste 25 åren som ligger strax under 55. Svagast utveckling hade delkomponenten som mäter orderingången, vilken föll till rekordlåga noteringen 25,2. Det vittnar om att de kommande månaderna inte kommer att bjuda på några glada tongångar från industrin. Motsvarande mätning för tjänstesektorn presenterades under onsdagen och visade samma trend som inom industrin och föll till nivån 39,0. Utvecklingen i övriga större industrinationer är likartad, vilket inte är oväntat mot bakgrund av de senaste månadernas händelseutveckling. Mot trenden går dock Kina som ligger tidigare i utvecklingen och nu närmat sig den magiska 50-gränsen.

Samtidigt börjar epidemi mildras något i flera av de mest drabbade länderna, och vi noterar att allt fler häver åtminstone en del av de restriktionerna som gällt. Långsamt kan samhällen således börja öppnas upp, men enligt uttalanden från den medicinska världen kommer en normalisering av situationen inte ske i närtid utan vi får räkna med att leva i en delvis nedstängd värld. Det är därmed svårt att se att konsumtion och efterfrågan skulle ta fart utan vi kan nog räkna med en långsam återgång där vi kommande månader snarare kan vänta oss ett ökat antal konkurser och stigande arbetslöshetssiffror. Det blir därmed allt mer osannolikt med en snabb V-återhämtning, utan fler bedömare verkar luta åt en U-kurva. Under onsdagsmorgonen presenterade banken SEB sina uppdaterade prognoser för den ekonomiska utvecklingen, vilka också tyder på ett fortsatt dystert 2020. Svensk BNP väntas i bankens grundscenario falla med 6,5 procent under 2020 samtidigt som arbetslösheten stiger till som högst 14 procent under hösten för att sedan mildras något. Förutom minskad konsumtion lyfter SEB också fram ett väntas boprisfall i kölvattnet av den rådande krisen, och räknar med en nedgång på 15 procent under året och en oförändrad nivå under 2021. Hur detta i sin tur kommer att slå på privatpersoners lust att använda sina pengar till konsumtion och byggbolagens vilja till investeringar är inte klart, men det är uppenbart att det riskerar bli en negativ spiral.

I den andra vågskålen ligger de massiva stimulanser som kommit på plats på global basis. Det kommer sannolikt medföra att när man blåser faran över, så finns det möjligheter att återhämtningen kommer att bli snabb. Det lär också innebära att det då kommer att finnas kraft på de finansiella marknaderna. Men innan vi kan se ljuset i tunneln finns tyvärr risken att vi fler än en gång kommer att få negativa nyheter.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.