Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 23 april

Vi får så gott som dagligen nya prognoser kring den globala BNP-utvecklingen och senast var det IMF:s tur att presentera sina siffror. Bilden för 2020 är som väntat dyster, men valutafonden spår också en relativt stark återhämtning under nästa år. Börserna fortsatte emellertid att återhämtas efter påsken trots osäkerheten. Oljan har dock inte hämtat sig från tidigare fall och början på denna vecka bjöd på ytterligare dramatik då terminskontrakten för maj indikerade ett negativt pris för oljan. Det skapade ny osäkerhet och den amerikanska aktiemarknaden vände nedåt under måndagskvällen, vilket följts av ytterligare fall världen över. Oljepristurbulens och rapporter för börsbolagens inledande kvartal gör att vi har spännande dagar framför oss.

Förra veckan presenterade IMF sin prognos för global BNP, där en nedgång med 3,0 procent ligger i korten för 2020 med en återhämtning under hösten för att under helåret 2021 visa en tillväxt på 5,8 procent. Det är framförallt i de utvecklade ekonomierna som de stora negativa talen syns, för innevarande år väntas ett fall i euroområdet på 7,5 procent och i USA på 6,1 procent. För utvecklingsländerna bedömer IMF att BNP på aggregerad nivå faller med 1,0 procent. Det är dock betydande osäkerhet i prognoserna och omgående höjs röster som varnar för att IMF:s prognos redan är inaktuell och bygger på för optimistiska antaganden om när en återhämtning kan komma igång och med vilken kraft. Framtiden kommer att utvisa vem som har rätt, det är normalt sett en svår gissningslek att avgöra exakt var tillväxten landar och det är egentligen inte heller så intressant, utan riktningen och trendskiften är mer avgörande för humöret på de finansiella marknaderna.

Trots bleka konjunkturutsikter fortsatte aktiemarknaden att återhämtas efter påsken, men efter en mycket stark uppgång sedan botten i slutet av mars varnar allt fler nu för att det gått väl snabbt och risken för rekyler ökat. De stora rörelserna ger också signaler om att det fortfarande är mycket kortsiktig spekulation som styr men med osäkra prognoser för såväl BNP-utvecklingen som företagens vinster finns anledning låta blir att inte jaga korta vinster.

Oljan i fritt fall

När oljepriset under måndagen började falla från redan låga nivåer bröt det också den uppåtgående trenden på den amerikanska marknaden och under tisdagen har vi kunnat se nedgångar även i Sverige och övriga världen. Oljan har i skrivande stund fallit med omkring 70 procent sedan årsskiftet, det förklaras till stor del av coronakrisen, men också av de havererade förhandlingarna inom OPEC+. Igår kunde dessutom ett nytt kapitel läggas till historieböckerna då terminskontrakten för olja föll till negativa nivåer. Som lägst handlades kontrakten till omkring minus 40 dollar per fat för den amerikanska WTI-oljan, man erbjöds alltså pengar för att ta hand om oljan. För att sätta det i perspektiv så var senaste gången vi hade ett negativt oljepris 1946, i efterdyningarna av andra världskriget.

Fortfarande handlas kontrakten för juni på betydligt högre nivåer, men även för dessa noterades en kraftfull nedgång på 15–20 procent till strax över 20 dollar men rasade sedan ytterligare 25 procent under tisdagen. Lika mycket faller spotpriset för oljan. Orsaken är att den snabba nedgången i efterfrågan har fyllt lagren i USA och det finns därmed en oro kring förmågan att ta emot den fysiska leveransen av oljan om en månad, men det finns även handelstekniska orsaker då majkontrakten gick mot förfall.

Dagens prisnivå innebär i sin tur att utvinningen av olja blir olönsam för många producenter, inte minst för skifferoljan som växt i USA under senare år, och risken för att vi åter får se en våg av finansiella problem i sektorn i takt med att prisförväntningarna faller. Men i utkanten finns det en annan problematik då ETF:er (börshandlade fonder) inriktade mot oljan blivit allt mer populära investeringsinstrument, inte minst på senare tid när sparare har spekulerat i att oljepriset åter ska stiga. Bara under förra veckan hade USO (United States Oil fund), som är en av de större fonderna, inflöden på 1,5 miljarder dollar och hittills i år har kapitalet i fonden ökat med drygt 4 miljarder dollar. Några av de tongivande fonderna var redan tidigare extremt stora aktörer på terminsmarknaden, vilket är en trend som alltså förstärkts i takt med att dessa instrument blivit än mer populära. Problemet ligger i att fonderna ofta till övervägande del är placerade i oljeterminer med kortare löptider, det vill säga de kommande månaderna, och därmed nu riskerar att behöva sälja de korta placeringarna till nedpressade nivåer och samtidigt tvingas köpa nästa månads kontrakt till ett högre pris för att sedan riskera att se dessa falla om det inte sker en stabilisering. En negativ spiral som gör att spararna inte får den utveckling på placeringarna man hoppats på.

Sker det inte en förändring i varken den kortsiktiga efterfrågan, lagernivåer eller konjunkturåterhämtning finns därmed all anledning att tro att vi kommer få se stora prisjusteringar i såväl spotpriser, terminer som i ETF:erna den kommande tiden. Rent tekniska effekter kan också medföra att fonderna inte kan förmå att följa priset upp även om det skulle ske en ljusning. Det kan till och med vara så att ETF:ernas behov av ompositionering inför kommande månader faktiskt är det som dragit igång prisfallet denna gång. Så även om det naturligtvis finns goda skäl att tro på att oljan någonstans kommer att stiga kan det bli en dyrköpt läxa att ge sig in i denna marknad utan att ha bra koll på de underliggande mekanismerna i den instrument man investerar i. Ett enklare sätt om man är intresserad av att exponera sig mot oljeprisets utveckling skulle istället kunna vara placeringar i aktiefonder med inriktning mot energisektorn.

För mer information

Varje nyhet riskerar i det klimat vi har att övertolkas, såväl i positiv som negativ riktning, den kommande tiden kommer mycket fokus att ligga på börsbolagens kvartalsrapporter, lägg därtill sysselsättningsstatistik och konjunkturprognoser samt de dagliga uppdateringarna kring spridningen av viruset, och nu förnyad oro kring oljan. Sammantaget ser vi därmed en kompott som talar för att det även kommande tid kan vara stora rörelser på världens börser.

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.