Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 24 mars

Det dramatiska händelseförlopp vi bevittnar är unikt och kommer att få långtgående konsekvenser sett ur såväl ett mänskligt som ekonomiskt perspektiv. Den globala ekonomin är i gungning efter utbrottet av covid-19, som spridit sig från Hubeiprovinsen i Kina och därefter i första hand fått fäste på den europeiska kontinenten men i snabb takt nu också breder ut sig i USA.

I denna och följande marknadskommentarer kommer vi att ge vår bild av utvecklingen med fokus på de ekonomiska konsekvenserna och utvecklingen på de finansiella marknaderna samt belysa frågor och händelser som vi bedömer är viktiga för våra kunder.

Med stora svängningar på de finansiella marknaderna och betydande ovisshet förstår vi behovet av att diskutera den uppkomna situationen med sin rådgivare och på Säkra kommer vi göra allt vi kan för att vara tillgängliga för era frågor. Vi vill lyfta fram att det i tider av osäkerhet är av stor betydelse att se till både tidsperspektivet i sina investeringar och gå tillbaka och studera den ursprungliga investeringsplanen, då långsiktighet och väl grundade beslut historiskt har belönats när man väl tagit sig igenom jobbiga perioder.

Genom historien har de finansiella marknaderna genomgått ett antal kriser och kraftiga börsfall, och varje gång har dessa kunnat hanteras där såväl ekonomin som de finansiella marknaderna efterhand återhämtat sig. Den nuvarande synkroniserade globala konjunkturnedgången med nedstängningen av samhällen saknar emellertid motstycke. Det gör att det är i dagsläget vanskligt att lämna prognoser om framtiden och för tidigt att uttala sig om när en förbättring kan komma att ske. Men att företagens investeringar skjuts på framtiden eller helt enkelt ställs in samtidigt som privatkonsumtionen mer eller mindre upphört är ingen vågad gissning. Sannolikheten för att den globala ekonomin därmed går in i en djupare recession är mycket hög. Konsekvenserna har vi inledningsvis sett på rese- och turistnäringen, men även bland större industribolag hörs tydliga varningssignaler och i media kan vi följa vad som sker hos lokala näringsidkare när människor från en dag till en annan isolerar sig i hemmen.

Bedömare och analytiker försöker febrilt att kalibrera sina modeller för att kunna ge en trovärdig prognos över utvecklingen, ett arbete som riskerar att behöva justeras dagligen i takt med att nya data blir tillgängliga. Det första halvåret lär enligt flera prognosmakare visa på kraftigt negativa BNP-siffror i såväl Kina som i Europa och USA, i flera fall talar man om tvåsiffrig nedgång i tillväxten, och arbetslösheten riskerar därmed att stiga snabbt och konkursrisken hos företagen ökar. Bland de makroindikatorer vi följer kommer signaler som tyder på att vi genomgår den kraftigaste inbromsningen på flera decennier. Ett exempel är det tyska IFO-indexet, vilket mäter stämningsläget i landets industri, som i mars visade den största månadsnedgången sedan 1991 och nu är på den lägsta nivån sedan augusti 2009.

Osäkerhet och rädsla är två ingredienser som inte fungerar bra tillsammans med finansmarknaden. Recessionsrisk, nedskruvade BNP-prognoser och sänkta vinstprognoser för företagen blir istället en giftig cocktail, och med en nedgång på både Stockholmsbörsen och globalt på omkring 30 procent den senaste månaden så är utvecklingen dramatisk. Det inte bara nedgången i sig som är exceptionell, utan även sättet det skett på, med extrema rörelser mellan olika dagar och även under enskilda dagar. Precis som vid tidigare kriser är effekterna inte heller begränsade till aktiemarknaden, utan även på kreditmarknaden märks det att vi har nya förutsättningar. På den globala marknaden för företagsobligationer är prisnedgångarna tydliga, med fall på omkring 15 procent i många fonder. Konsekvenserna för den betydligt mer illikvida nordiska marknaden för företagsobligationer är än mer osäkra, vilket illustrerades av att en rad svenska aktörer stängde för handeln i sina fonder den gångna veckan då prissättningen av underliggande obligationer var så pass osäker att de inte kunde göra en rättvis bedömning av fondens värde. För de som använt dessa fonder som ett alternativ till bankkonto riskerar det således att bli ett uppvaknande när risken i denna typ av placeringar uppenbaras.

Även om det kan vara svårt att se idag, så talar mycket för att dagens inställda investeringar kommer att skapa ett uppdämt behov som kommer att resultera i en starkare återhämtning i den globala efterfrågan när väl virusepidemin lagt sig. Stater och centralbanker världen över kommer att fortsätta att göra allt som står i deras makt för att se till att den djupa svacka vi får under det första halvåret kommer att få så liten effekt som möjligt i det långa loppet. Vi vet att aktiemarknaden fallit i storleksordningen 50 procent i de stora nedgångarna som inträffat de senaste decennierna, men vi vet också att marknaden till slut repat mod och stigit både till och förbi de tidigare nivåerna, även om det i värsta fall tagit ett antal år. Alla bör från tid till annan fundera över sin risktolerans, vilken tidshorisont man har för sina investeringar och hur man strukturerat sin finansiella situation. Förhoppningsvis sattes den nuvarande planen utifrån vad som kunde hända i värsta fall och hur placeringarna vid ett sådant tillfälle skulle kunna utveckla sig. Ingen vill att värdet på ens investeringar ska falla, men för de allra flesta förändras inte det långsiktiga perspektivet även om det skakar ordentligt runt omkring, utan att agera utifrån den plan som ställts fast är ofta ett klokt val.

För mer information

Vi kommer att återkomma med löpande uppdateringar för att belysa viktiga händelser på de finansiella marknaderna för att hjälpa våra kunder att navigera framåt.
Är du orolig och har frågor om din specifika situation vänligen kontakta din rådgivare på Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.