Säkra Personskydd

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Utöver av vad som framgår enligt Olycksfallsförsäkringen lämnar försäkringen också ersättning för medicinsk invaliditet som beror på sjukdom.

Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp. Före fyllda 65 år lämnas ersättning för invaliditet.

Avtrappning från fyllda 46 år:
Sjukdom: Medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter per år.

Definition av begreppet sjukdom

Försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt definitionen »olycksfall«.

Sjuk- & Olycksfallsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 65 år. Därefter gäller endast Olycksfallsförsäkring till utgången av den månad du uppnår 70 år.


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookie Policy | Processing of personal data
Copyright © 2022