Säkra Personskydd

Kritisk sjukdom

Om du skulle råka ut för en svår sjukdom som t ex cancer, hjärtinfarkt eller stroke innebär det stora förändringar i ditt liv. Försäkringen kan då hjälpa dig ekonomiskt, i en tid då du inte vill eller orkar tänka på de ekonomiska konsekvenserna sjukdomen innebär. Kritisk sjukdom kan överlåtas till annan ägare, exempelvis kompanjon, företag eller maka/make, vilken då får ersättning vid ett försäkringsfall.

Kan tecknas upp till 30 prisbasbelopp före fyllda 65 år och upphör vid utgången av den månad du fyller 65 år. Försäkringen kan också tjäna som kompanjons- och nyckelmannaförsäkring.

Får du någon av nedanstående diagnoser utbetalas hela försäkringsbeloppet efter 90 dagars karens (30 dagar för hjärtinfarkt) under förutsättning att du som försäkrad lever. Diagnos; vissa typer av cancer, hjärtinfarkt, stroke, operation av hjärtats kranskärl, aorta samt hjärtklaff, upphörande av njurfunktionen, organtransplantation, koma, Hodgkins sjukdom, förlamning, Multipel skleros, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, HIV/AIDS smitta vid yrkesutövning, dövhet, lemförlust, Creutzfeldt- Jacobs sjukdom, blindhet, förlorad talförmåga, MS, Parkinsons sjukdom, Motorneuronsyndrom, Alzheimers sjukdom, oförmåga att utföra dagliga aktiviteter (se villkor).


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookie Policy | Processing of personal data
Copyright © 2022